Перший в україні зошит-посібник для позашкільної хореографічної освіти

В умовах онлайн хореографічної позашкільної освіти актуальності набуває пошук нестандартних, дієвих форм і методів роботи. Одним із яскравих прикладів є зошит-посібник із сучасного танцю для навчання здобувачів позашкільної освіти основного рівня, розроблений у рамках роботи наукового студентського гуртка «Традиційні та нетрадиційні методи навчання сучасного танцю» під керівництвом кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Юлії Тараненко.

Матеріал зошита-посібника розроблено відповідно до узагальненого змісту програм навчання сучасного танцю в позашкільній освіті та з урахуванням вікових особливостей дітей 8-11 років. Зміст навчального матеріалу (зошиту) поданоза певним алгоритмом: теорія сучасного танцю з використанням яскравих ілюстрацій, схем, таблиць та обов’язкові завдання з перевірки знань до кожної теми. Окрім теоретичного матеріалу, до зошита-посібника включено інтерактивні творчі вправи для проведення дозвілля (розмальовки антистрес, ребуси та ін.). Це своєрідний happybook танцівника, щоденник, творчий блокнот та креативний помічник із вивчення теорії сучасного (джаз-модерн) танцю. А в цілому, нова форма хореографічного навчання в ЗПО.
Зміст матеріалу було позитивно схвалено керівниками танцювальних колективів України, учасниками ІV відкритого науково-практичного семінару «Діалог актуальних дискурсів хореографічної освіти: теорія, методика, практика» (21 жовтня 2022 р.), яким було публічно представлено новітню форму роботи з дітьми в умовах воєнного стану в Україні. На Вченій раді факультету психолого-педагогічної освіти від 31.10.2022 року було зазначено, що навчальний зошит, автором якого є Юлія Тараненко,є актуальним, цікавим, має новизну і потребує видання та широкого впровадження в практику роботи дитячих хореографічних колективів.
Це перша спроба створення навчального зошита в теорії та практиці навчання дітей хореографії. Пишаємося!

Статтю підготувала
доцентка кафедри ТМНМД
Олена Мартиненко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print