Клінічний практикум для реабілітологів

Безперервний професійний розвиток в сучасному житті фахівця відіграє надзвичайно важливу роль. Саме тому, навіть в складні часи, викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету та здобувачі вищої освіти знаходять можливість отримати нові знання та вдосконалити навички!

21 вересня 2022 року викладачі кафедри та студенти спеціальністі: 227 Фізична терапія, ерготерапія, 014 (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) взяли участь у науково-практичній фаховій школі-семінарі «Клінічний практикум для невролога».
Організаторами заходу виступили Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Всеукраїнська Асоціація безперервної професійної освіти лікарів і фармацевтів. Науково-практичний івент підтримали науковці Дніпровського державного медичного університету, відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ ІНПН НАМН України, професори кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В.Н. Каразіна, фахівці кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. Богомольця та інші.
Упродовж клінічного практикуму було висвітлено багато цікавої, корисної та актуальної інформації з неврології та нейрохірургії, методів оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи, клінічного реабілітаційного менеджменту при неврологічних дисфункціях, а також біологічної хімії, дієтотерапії, історії медицини та фізичної реабілітації тощо. Виступи фахівців супроводжувалися яскравими презентаціями з графіками, діаграмами та прикладами реабілітаційних програм.
Увагу учасників онлайн-заходу привернула дискусійна панель: реабілітація пацієнтів із депресивними розладами в ситуації дистресу війни; шийна радикулопатія: особливості діагностики, лікування та реабілітація; профілактика інсульту тощо. Вразило різноманіття розглянутих питань, які сприяли розумінню предметної області та професійної діяльності майбутнього фізичного терапевта, ерготерапевта, формуванню готовності вчитися і оволодівати сучасними знаннями, застосовувати знання у практичних ситуаціях. Учасники заходу мали можливість поглибити свої знання про патологічні процеси та порушення, ефективні засоби фізичної терапії, ерготерапії. Окрім того, доповідачі семінару поділилися новаціями, які допоможуть у професійній діяльності майбутнім фізичним терапевтам, ерготерапевтам, по-перше, реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії; по-друге, здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print