Підсумкова конференція з виробничої практики майбутніх керівників закладів освіти

Виробнича практика є невід’ємною складовою процесу підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти. Виробнича практика майбутніх керівників закладів освіти передбачає безперервність та послідовність її проведення і спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами у період навчання, набуття і вдосконалення практичних умінь і навичок за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Особливість цьогорічного проходження виробничої практики полягала в тому, що вона проходила в умовах всесвітньої пандемії. Тому викладачами кафедри менеджменту та адміністрування були розроблені завдання, які передбачали змішану форму набуття практичних вмінь та навичок: студенти, які працюють на посадах керівників закладів освіти проходили практику за місцем роботи, а студенти, які ще не працевлаштовані, отримали завдання для дистанційного проходження практики.

У процесі виробничої практики студенти набули наступних компетентностей: здатність до набуття й аналізу концептуальних знань у предметній сфері, необхідних для професійної педагогічної та управлінської діяльності; навички міжособистісної взаємодії; здатність до виявлення міждисциплінарних зв’язків освітньої теорії, політики та практики; здатність до аналізу та узагальнення тенденцій в галузі освіти/педагогіки та їх застосування в практичній діяльності тощо.

Окремо слід відзначити діяльність здобувача другого рівня вищої освіти, групи м1УЗО Миколи Оверченка, який протягом місяця працював вчителем-волонтером у Новотошківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів № 10», що знаходиться в Луганській області і є крайнім населеним пунктом, який підконтрольний Україні. Це стало можливим завдяки реалізації освітнього проєкту Восток SOS разом з MTÜ Mondo за фінансової підтримки Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium. Головною метою проєкту є відновлення та повернення професійних кадрів в Східний регіон України. Під час проходження виробничої практики Микола Оверченко не тільки викладав освітні дисципліни: «Історія», «Правознавство» та «Громадянська освіта», а й надавав активну допомогу в організації освітнього процесу в закладах, які знаходяться на лінії розведення військ.

Під час захист результатів виробничої практики, який відбувся 23 березня, здобувачі другого рівня вищої освіти в онлайн та офлайн формі презентували підсумки своєї роботи та поділилися особистими враженнями, які, переважно, мали позитивний характер.

Надія Вєнцева,

кафедра менеджменту та адміністрування

гуманітарно-економічного факультету

(світлини з архіву кафедри)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print