Підсумки проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі»

3-4 червня 2021 року кафедрою теорії та методики навчання мистецьких дисциплін на базі факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету було проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі».

Співорганізаторами конференції стали Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (відділ змісту і технологій педагогічної освіти); Львівський національний університет імені Івана Франка (факультет культури і мистецтв).

Загальна кількість учасників склала110 осіб, з інших міст України – 75. У конференції взяли участь наукові працівники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (відділ змісту і технологій педагогічної освіти); ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України (відділ екранно-сценічних мистецтв і культурології); науково-педагогічні працівники ЗВО: Львівського національного університету імені Івана Франка; Бердянського державного педагогічного університету; Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв; Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва; Луганського національного університету імені Тараса Шевченко; Київського національного університету культури і мистецтв; Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури ДОР; викладачі хореографічних і музичних дисциплін закладів початкової мистецької і позашкільної освіти міст Дніпра, Сміли, Миколаєва, Полтави, Маріуполя та ін.

Перший день передбачав відкриття конференції, пленарне засідання, секційні засідання і презентацію науково-методичних видань викладачів кафедри. Відкрила І Всеукраїнську конференцію проректорка з науково-педагогічної роботи Бердянського державного педагогічного університету, кандидатка філологічних наук, доцентка Вікторія Ліпич, яка побажала всім учасникам цікавих наукових доповідей, жвавої дискусії і плідної роботи в рамках секційних засідань.

Також до учасників конференції звернулася з вітальним словом завідувачка кафедри, кандидатка педагогічних наук, доцентка Олена Мартиненко, яка зазначила, що метою конференції є узагальнення та апробування результатів теоретичних пошуків та практичного досвіду фахівців у галузях теорії, історії і практики мистецтв та мистецької освіти; активізація науково-дослідницької діяльності фахівців з різних видів мистецтв в умовах світових глобалізаційних процесів і інтеграції вітчизняної освіти до світового освітнього простору.

Конференція відбулася за напрямами роботи: теоретичні та історичні рефлексії міжкультурних зв’язків у контексті глобалізаційних процесів; концептуальні засади сучасної мистецької освіти; професійна підготовка майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: новітні підходи та технології; формування художньо-творчої компетентності здобувачів освіти; історичні та порівняльно-педагогічні аспекти музичної та хореографічної освіти.

У рамках конференції було проведено майстер-класи: кандидатки мистецтвознавства, молодшої наукової співробітниці ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, старшої викладачки Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого та Київського хореографічного коледжу, лауреатки хореографічних конкурсів Єви Коваленко «Класичний танець та методика його викладання у ЗВО»; лауреатки міжнародних хореографічних конкурсів, викладачки хореографічних дисциплін Смілянської школи мистецтв Дарії Кулик «Contemporary dance в старших класах шкіл мистецтв: методика викладання»; заслуженої артистки України, доцентки кафедри мистецтва Навчально-наукового інституту «Академія мистецтв» імені С.С. Прокоф’єва Зої Рожок «Творча взаємодія викладача, концертмейстера та студента в класі академічного вокалу у процесі роботи над оперною арією та народною піснею».

Підсумовуючи результати проведення наукового заходу, слід підкреслити, що під час проведення конференції було заслухано та обговорено доповіді високого рівня підготовки. Крім того, гостями конференції було відзначено ґрунтовність та актуальність доповідей здобувачів вищої освіти різних ЗВО України.

За матеріалами кафедри теорії та

методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print