Результати проходження виробничої практики у фітнес-центрах здобувачами вищої освіти ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес»

Виробнича практика у фітнес-центрах є складовою частиною освітнього процесу, одним із основних етапів практичної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Хореографія). Фітнес. https://cutt.ly/zzUxgfX ЇЇ мета полягає у формуванні вмінь застосовувати сучасні фітнес технології, стійкого інтересу до майбутнього фаху, ознайомленні зі специфікою і змістом  роботи у сфері фітнесу.

Тож, з 25 січня по 6 лютого 2021 року здобувачі вищої освіти 4 курсу (406СОХ група) спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) проходили  виробничу практику, базою для якої стали фітнес-центри. Перед проходженням практики була проведена настановна конференція, під час якої студенти ознайомилися зі змістом програми виробничої практики та обов’язковими завданнями, отримали зразки звітної документації.

Згідно з програмою практики здобувачі відвідували навчально-тренувальні заняття, аналізували їх зміст, а також оволодівали методами і прийомами проведення занять з використанням танцювальних технік. Особливу увагу майбутні вчителі хореографії приділяли самостійній роботі, а саме  вивченню навчально-методичної і науково-популярної літератури щодо сучасних фітнес технологій, складанню  комплексів загальнорозвивальних вправ для проведення підготовчих частин навчально-тренувальних занять з одного із видів фітнесу, підвищенню рівня фізичної підготовленості засобами фітнесу.

За результатами проходження виробничої практики у фітнес-центрах майбутні фахівці оволоділи навичками інтегрувати хореографію та фітнес; застосовувати традиційні та інноваційні форми проведення занять, методи, засоби і технології навчання.

За матеріалами кафедри теорії та методики фізичного виховання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print