Результати наукової роботи викладачів кафедри педагогіки

Уже традиційно в межах проведення Фестивалю науки в Бердянському державному педагогічному університеті викладачі кафедри педагогіки підсумували результати наукових досягнень за рік на засіданні викладацької секції. Цьогорічне обговорення наукових проблем проводилось у форматі круглого столу, а всі виступи викладачів були об’єднані темою «Формування готовності до інноваційної діяльності майбутнього вчителя початкових класів: мотивація і технології».

Було обговорено, як завжди з переходом до плідного диспуту, важливі проблеми підготовки фахівців. Зокрема, було зазначено, що перетворення, які відбуваються в сучасному суспільстві, вимагають відповідних змін як окремих компонентів освітньої системи − цілей, змісту, методів і навчальних технологій, так і її концептуальної основи. Так, на підставі виявлених та обґрунтованих на попередньому етапі дослідження комплексної теми кафедри методологічних засад процесу формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності, були представлені для обговорення розроблені і апробовані викладачами технології інноваційного навчання студентів педагогічних університетів як складової їхньої загальнопедагогічної підготовки.

Було доведено, що підґрунтям всіх інновацій має бути виховання моральної культури майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення історії педагогіки. Вивчаючи професійну діяльність відомих педагогів, студенти практично формують свою моральну культуру. Одним із механізмів підготовки здобувачів вищої освіти також є і розробка творчих проєктів, що сприятимуть формуванню їх готовності до організації та режисури виховних заходів у контексті Нової української школи.

Обґрунтовано, що сучасна освітня ситуація, яка торкається як змістової, так і процесуальної сторони навчання, формує соціальну потребу у вчителеві, здатному самостійно здійснювати проєктувальну і конструкторську функцію в умовах освітніх альтернатив. Визначено концептуальні основи цієї підготовки.

Також було зазначено, що основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від автоматичного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Визначено, що успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від способу, шляху використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей використання програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Обґрунтовано важливість формування у майбутніх учителів здатності виявляти потенційні зв’язки освітньої політики, теорії та практики, а також обговорено зміст мотиваційних методів і прийомів, які спонукають студентів до вивчення інноваційних підходів в освіті.
Після прослуханих доповідей колектив кафедри перейшов до вільної дискусії, в процесі якої було виявлено спектр думок з поставленої проблеми, розглянуто суперечливі моменти. Такий демократичний варіант проведення інтенсивних дискусій є традиційною формою вирішення складних питань на кафедрі педагогіки.

За результатами обговорення було винесено такі колегіальні ухвали:

  1. продовжити дослідження змісту, методів, форм, технологій, психолого-педагогічних й організаційно-методичних умов формування готовності до інноваційної діяльності майбутнього вчителя з апробацією в освітньому процесі педагогічного університету;
  2. визначити й обґрунтувати критеріальну базу формування готовності студента до інноваційної діяльності.

Наприкінці засідання завідувачка кафедри, професорка Лариса Лісіна подякувала викладачам за плідну роботу, високу публікаційну активність, участь в конференціях та побажала оптимізму, натхнення та нових наукових успіхів на освітянській ниві.

За матеріалами кафедри педагогіки


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print