Результати виробничої практики зі спеціальності здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)”

Відповідно до графіку освітнього процесу БДПУ здобувачі вищої освіти 1 курсудругого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)”, проходили виробничу практику з 6 листопада по 2 грудня 2023 року на базі кафедри ТМНМД. Керівник – завідувачка кафедри, доцентка Віра Бурназова.

Усі студенти мали можливість ознайомитися з особливостями організації різних форм навчальних занять на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, проаналізувати звіти з навчально-методичної роботи, розглянути тематичний діапазон методичних інтересів викладачів тощо. Магістрантами були проведені лекційні і практичні заняття з освітніх компонент професійної і практичної підготовки бакалаврів: “Теорія музики і сольфеджіо”, “Теорія і методика навчання мистецтв у ЗЗСО” та ін.

Здобувачі вищої освіти Микола Барболін, Андрій Максименко провели анкетування студентів 1-4 курсів з питань організації виховної роботи на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, а результати оприлюднили на звітній конференції. Крім того, студенти керували роботою здобувачів освіти молодших курсів щодо підготовки заходів з нагоди святкування Дня Збройних Сил України та Святого Миколая.

За період проходження практики студенти-магістранти проявили здатність до  формування цілісного уявлення про особливості освітнього процесу у ЗВО та готовності до роботи викладача музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої освіти. Професійна підготовка студентів відповідає вимогам освітньо-професійної програми з підготовки студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Виконані студентами завдання практики були оцінені позитивно. Магістранти показали достатню навчально-методичну підготовку, проявили дисциплінованість, наполегливість, організаційні здібності, користуватися повагою серед викладачів та студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Практика засвідчила, що під час підготовки студентів необхідно звернути увагу на формування у них інтересу до навчально-методичної діяльності, а саме до застосування інноваційних форм і методів навчальної роботи, проведення практичних занять з використанням інноваційних технологій контекстного навчання, новітніх онлайн-ресурсів та інноваційних інструментів із застосуванням електронних платформ навчання Zoom та Moodle, які надають можливість організувати повноцінний освітній процес, включаючи засоби навчання, систему контролю й оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, а також інші необхідні складові системи підтримки й забезпечення освітнього процесу.

Керівник виробничої практики

Віра Бурназова


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print