Робоча зустріч факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету з природничим факультетом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

У процесі підготовки та вдосконалення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» кафедрою біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації проводяться періодичні обговорення, консультації з кафедрами інших закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Цього року у режимі онлайн на платформі Zооm відбулася робоча зустріч викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету та викладачів кафедр природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а саме: декана природничого факультету, кандидата біологічних наук, доцента Івана Федорчука; завідувача кафедри біології та методики її викладання, кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Казанішеної; доктора біологічних наук, доцента Людмили Любінської; кандидата біологічних наук, доцента Миколи Матвєєва; кандидата біологічних наук, доцента Максима Козака; кандидата біологічних наук Валентини Колодій; кандидата біологічних наук, доцента Інни Григорчук; кандидата біологічних наук Наталії Рубановської.

Метою зустрічі було обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», за якою здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в БДПУ. Організатором та модератором зібрання виступив заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Віталій Гнатюк.

Гарант освітньо-професійної програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Світлана Кара презентувала основні характеристики та особливості освітньо-професійної програми, цілі та ресурсне забезпечення реалізації програми, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання; перелік та логічну послідовність вивчення освітніх компонентів, які сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей, досягненню програмних результатів навчання. Також було представлено графік та план навчального процесу, види практичної підготовки, форми атестації здобувачів вищої освіти.

У ході обговорення викладачами кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка було визначено, що освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» містить усі необхідні структурні за змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки педагогічних фахівців та відповідає запитам практичного використання. Також було надано ряд слушних пропозицій, рекомендацій та побажань щодо вдосконалення освітньо-професійної програми.

Вважаємо, що така спільна праця допоможе покращити якість освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» та забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) в БДПУ.

Щиро дякуємо шановним колегам за співпрацю та висловлюємо сподівання на подальшу плідну працю!

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print