САГА ПРО ЛЮДИНОЗНАВСТВО

Вчительська професія, – це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини. Постійно відкривати в людині нове, дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення – один із тих коренів, які живлять покликання до педагогічної праці”. Цитату відомого українського вчителя-новатора, майстра педагогічної справи Василя Сухомлинського можна назвати відправною професійною настановою для викладача-початківця, який працює у педагогічному виші. Адже викладач – це вчитель майбутніх учителів. Викладач вишу – це не тільки покликання, але й високе відповідальне звання, яке треба спочатку здобути, а потім підтверджувати упродовж усієї викладацької діяльності.

Першим і важливим кроком у професійному становленні викладача-початківця є вивчення й переймання досвіду колег – досвідчених педагогів-майстрів. Ідею методичного наставництва почала втілювати в життя методична рада Бердянського державного педагогічного університету на чолі з головою – доктором  педагогічних наук, професором Н. Л. Сосницькою. На першому засіданні методичної ради у новому навчальному році було прийнято рішення про організацію семінару педагогічної майстерності для молодих викладачів «Цілісний науково-педагогічний процес у вищій школі», головою якого затверджено кандидата педагогічних наук, доцента О. І. Гуренко, секретарем – начальника навчального відділу О.В. Шубіну.

Тож 14 грудня 2012 року у конференц-залі університету відбулося перше засідання у форматі роботи семінару. Для учасників семінару був запропонований роздатковий матеріал на кшталт методичного порадника. Посильну допомогу в організації семінару надали працівники університетської бібліотеки на чолі із завідувачем С. В. Білоконь, підготувавши виставку монографій, навчальних посібників, статей із періодичних та наукових видань провідних учених України та викладачів нашого університету в тому числі, присвячених проблемам вищої школи, Болонському процесу тощо.

Вітаючи учасників семінару, ректор університету, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України В. А. Зарва зазначила, що у формуванні професійної майстерності є необхідним тісний зв'язок теорії, методики і педагогічної техніки. У справі оволодіння педагогічної майстерності важливі наступні положення: не можна вдосконалити свою педагогічну майстерність, не займаючись постійно вивченням власної методики; не можна вдосконалити свою майстерність, не використовуючи досвід своїх колег; вивчення власної методики і методики колег є можливим лише у практичній діяльності; вдосконалення і самовдосконалення викладача не має меж.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася голова методичної ради Н. Л. Сосницька, наголошуючи на тому, що діяльність в якості викладача передбачає певний період, протягом якого відбувається усвідомлення основних цілей діяльності, її принципів, приведення професійних знань, умінь і навичок у відповідність до вимог професії. Від визначення і врахування особливостей періоду адаптації і її характеру, результатів і термінів, залежить ефективність всієї подальшої професійно-педагогічної діяльності, зростання рівня професійної майстерності та педагогічної культури, якість навчально-виховного процесу ВНЗ.

Безпосередня робота семінару почалася зі знайомства з її учасниками: кожен викладач-початківець розповів про себе і презентував кафедру, на якій працює.

Логічним переходом до обговорення заявлених питань було слово голови семінару О. І. Гуренко, яка відзначила, що сьогодні висуваються нові вимоги до викладача ВНЗ, однією із яких є засвоєння концептуальних положень кредитно-модульної та кредитно-трансферної систем організації навчального процесу. Для сучасного стану розвитку національної вищої освіти є характерними модернізація і реформування, які передбачають реалізацію основних ідей Болонського процесу. Однією з умов приєднання до нього є впровадження кредитно-трансферної (кредитно-модульної) системи організації навчального процесу. У контексті порушеної проблеми доповідала кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін О. М. Старокожко. Доповідач наголосила на основних положеннях кредитно-модульної та кредитно-трансферної систем організації навчального процесу та вказала відмінності між ними.

З доповіддю «Навчальний процес у вищій школі» виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні І. В. Кірєєва. Доповідач – досвідчений викладач із стажем освітянської діяльності понад 30 років – ґрунтовно розкрила методику підготовки й проведення таких основних видів навчальних занять у вищій школі, як лекція та семінарське заняття.

Виступ Ірини Веніамінівни викликав хвилю обговорення. Власним досвідом викладацької діяльності поділилася з учасниками семінару Вікторія Анатоліївна Зарва. Зокрема вона зазначила, що складовими професійної майстерності викладача є: його духовність; ґрунтовне знання свого предмета; розуміння мети і завдання навчання; уміння володіти технологією добору матеріалу до навчального заняття; знання, розуміння і володіння методами навчання;розуміння вибору форм і засобів навчання;уміння чітко уявити собі, яким має бути результат навчання;мотивація студентів до навчання; артистизм викладача; режисура заняття; вміння імпровізувати, а саме головне – уміння ставитись до студента як до повноправного суб’єкта навчання.

Цікавим і ґрунтовним було повідомлення на кшталт майстер-класу Наталі Леонідівни Сосницької про важливі організаційні моменти лекційного заняття.

Завершальним виступом було повідомлення начальника навчального відділу БДПУ О. В. Шубіної. Ольга Володимирівна познайомила викладачів-початківців з основними нормативними документами, що забезпечують організацію навчального процесу у виші, зокрема «Положенням про організацію навчального процесу у ВНЗ».

На семінарі панувала доброзичлива невимушена обстановка. Молоді викладачі ставили запитання у межах проблем, що обговорювалися, ділилися власним досвідом.

Наприкінці семінару організатори провели експрес-опитування викладачів-початківців з метою виявлення ефективності проведеної роботи та зворотного зв’язку: анкетовані зазначили теми, проблеми, питання, розгляд яких, на їх думку, є бажаним на наступних семінарах.

На семінарі було розроблено рецепт педагогічної майстерності: візьміть чашу терпіння, налийте туди повне серце любові, вкиньте дві пригорщі щедрості, хлюпніть туди ж гумору, посипте добром, додайте якомога більше віри, і все це добре перемішайте. Потім намажте на шматок відпущеного вам життя і пропонуйте своїм учням.

Ольга Гуренко,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print