Самоосвіта кафедри дошкільної освіти

Карантин – це сприятливий час для самоосвіти. Викладачі кафедри дошкільної освіти підвищують фахову компетентність, власний професійний рівень для подальшого надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти відповідно до цілей та завдань навчальних дисциплін факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти.

Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти робить усе можливе, щоб навчання студентів ФДССО було якісним та високопрофесійним. З цією метою вони є активними учасниками вебінарів, відеоконференцій, онлайн-майстерень, що пропонуються на платформах «На Урок», «Всеосвіта», «Prometheus» та інші.

Наразі, доцент Надія КОТ та старший викладач Олена ТЕЛЬЧАРОВА розширюючи власні знання щодо вже відомих способів  e-learning та електронних ресурсів, які можливо застосувати в освітньому процесі, стали учасниками вебінару «Сервіс ZOOM  у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи».

За період карантину старший викладач Юлія СЕМЕНЯКО успішно закінчила курс «Домедична допомога». Викладач отримала знання про поведінку педагога в разі непередбачуваної ситуації, способи допомоги дитині або дорослому. У рамках вивчення дисципліни «Фізичне виховання дітей раннього віку» майбутнім вихователям важливо розуміти, що безпека для дитини – один із головних принципів  роботи. Для того, щоб організувати безпечне освітнє середовище, вихователь має володіти певними навичками. Одна з них – навичка домедичної допомоги.

Окрім того, Юлія Семеняко взяла участь у вебінарі «Інструменти для вирішення конфліктів: важливі навички для освітян». Інформація про психологічні  особливості поведінки в конфлікті, потенційні можливості конфлікта, інструменти медіації – стане у нагоді під час вивчення дисциплін «Педагогіка дошкільна», «Управління в системі дошкільної освіти», «Педагогічна творчість». Здобувачі спеціальності 012 Дошкільна освіта навчаться шукати та знаходити кроки до порозуміння; розробляти алгоритм ефективного діалогу; застосовувати дієві інструменти медіації; ефективно комунікувати та взаємодіяти з іншими.

Участь Юлії СЕМЕНЯКО у науково-практичній студії «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» доцільна для наповнення змістових модулів дисципліни «Сучасні освітньо-ігрові технології в ЗДО». Здобувачі спеціальності 012 дізнаються про особливості інноваційних методів навчання (веб-серфінг, діамант цінностей, кінокоучінг, критерійний покер та ін.), перспективи впровадження дуальної форми навчання, сучасні підходи до навчання дітей поколінь «Альфа» та «Z».

З метою осучаснення змісту дисципліни «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», а саме змістового модуля «Критичне мислення педагога» Юлія СЕМЕНЯКО була учасником педагогічної майстерні з теми «Запитання на занятті: як, навіщо і до кого» за програмою «Інноваційні підходи у сучасній освіті». Отримана інформація сприятиме удосконалено медіакомпетентності майбутніх вихователів. Зокрема, здобувачі навчаться:

– проєктувати і розробляти методики опитування дітей як інструменту розвитку критичного мислення;

– конструювати системи запитань різних типів для реалізації завдань різних етапів пізнавальної діяльності вихованців;

– добирати доцільні методики опитування для розвитку критичного мислення з урахуванням особливостей аудиторії;

– реалізовувати доцільні методи й форми опитування та забезпечення взаємодії під час освітнього процесу, в тому числі зворотного зв’язку та рефлексії під час виконання дітьми завдань із розвитку критичного мислення.

Отже, одне з завдань викладачів у період карантину, використовуючи платформи дистанційної освіти організувати самоосвіту так, щоб отримані знання ефективно впроваджувати в свої навчальні дисципліни.

Карантин ‒ це не канікули, а гарна можливість вивчити щось нове!

Юлія СЕМЕНЯКО к.п.н, старший викладач кафедри дошкільної освіти

світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print