Щоби знати, розуміти, усвідомлювати

Минулої п’ятниці, 21 березня ц. р., студенти 45-ї групи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ відвідали музей історії Бердянська з метою ознайомлення з тематичними експозиціями „Народна освіта міста Бердянська в кінці ХІХ століття” (див. світлини).

IMG_20140321_092659

IMG_20140321_092226

Педагогічний досвід переконує, що ефективний вплив на формування загальнокультурної компетентності студентів чинить краєзнавчий навчальний матеріал, що здатен викликати емоції, переживання, збагатити духовний світ майбутніх учителів, сформувати морально-етичні якості, патріотизм, зрозуміти духовний світ школяра тощо. Ця педагогічна ідея, починаючи з нинішнього навчального року, активно впроваджується в навчально-виховний процес у нашому університеті, зокрема для студентів Інституту філології та соціальних комунікацій. Студенти мають можливість ознайомитися з елективним курсом „Загальнокультурна компетентність майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей”.

Головною метою курсу є розвиток особистості студента, формування громадянської позиції на основі загальнолюдських та духовних цінностей, наукового світогляду, системних знань, умінь, навичок. В даному контексті велике значення має гуманістична спрямованість, яка виступає системоутворюючим фактором формування у студентів загальнокультурної компетентності. А її органічне поєднання з регіональною історією і традиціями, вплив на морально-етичний розвиток студента сприяють формуванню активної життєвої позиції студента у виборі професії вчителя-гуманітарія.

Майбутній вчитель повинен знати, розуміти, усвідомлювати, заради чого пізнається природа, культура рідного краю, щоб надалі у процесі власної педагогічної діяльності використовуючи набір методів, прийомів, форм організації навчання і виховання і допомагати зрозуміти це учням. Розуміти значення загальної культури в житті суспільства й кожної людини, зокрема. Саме використання вчителем краєзнавчого матеріалу спроможне зробити суттєвий внесок у справу виховання в учнів таких гуманістичних рис, як: доброта, гідність, повага до себе та інших.

Одним із шляхів формування загальнокультурної компетентності, що сприяє самовдосконаленню майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей є уміння працювати з краєзнавчими матеріалами. Саме з цією метою студенти відвідують музеї міста й ознайомлюються з тематичними виставкамими, складають за методичними рекомендаціями власні екскурсії. І, таким чином, готують себе до подальшої педагогічної діяльності.

Ірина Шумілова,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки вищої школи,
управління навчальним закладом та
методики викладання суспільствознавчих дисциплін,

член-кореспондент Академії акмеологічних наук

Світлини Олени Привезенцевої,
студентки 45-ї групи ІФСК


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print