Семінар «Забезпечення якості вищої освіти: розробка освітніх програм та їх акредитація»

8 червня 2021 року в рамках співпраці та внутрішньої академічної мобільності для викладачів та здобувачів кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Маріупольського державного університету було проведено семінар «Забезпечення якості вищої освіти: розробка освітніх програм та їх акредитація». Доповідачем був Віталій Осіпов, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Бердянського державного педагогічного університету, член ради з якості вищої освіти БДПУ, експерт з якості вищої освіти НАЗЯВО.

Мета семінару – обговорення сьогоднішніх викликів, перед якими постали гаранти освітніх програм і застосування європейських підходів та стандартів в освітньому просторі ЗВО, зокрема під час укладання освітніх програм.

Учасникам семінару було представлено: законодавчі основи забезпечення якості вищої освіти в Україні, Європейські стандарти побудови системи якості вищої освіти (ESG-2015), систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ЗВО, методологію побудови освітніх програм та процедура зовнішньої експертизи їх якості – акредитація.

Семінар пройшов у теплій і дружній атмосфері, спонукав до подальшої співпраці та професійної підтримки один одного на шляху забезпечення якості сучасної вищої освіти та освітніх програм.

Віталій Осіпов,

доцент кафедри біології, здоров’я людини

та фізичної реабілітації БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print