Захист навчальної практики філологів-германістів

З 26 квітня розпочалася навчальна практика здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» (гарант – кандидат філологічних наук, доцент Оксана Каліберда). Керівники практики професор Софія Філоненко та доцент Тетяна Розумна запропонували різноманітні й цікаві завдання, зорієнтовані на формування фахової компетентності, розвиток практичних умінь і навичок освітньої діяльності майбутніх учителів-філологів у царині англійської мови та зарубіжної літератури.

Упродовж кількох тижнів студенти активно працювали над завданнями, систематично консультувалися з керівниками практики, готували підсумкову документацію. 7 червня 2021 року відбулася звітна конференція з практики, яка пройшла як конкурс шкільних уроків. Команди філологів підготували три уроки для різних класів, по черзі виконуючи роль школярів і вчителів. Вони продемонстрували розвинені навички мовлення іноземною мовою, розмаїтий методичний інструментарій, уміння працювати з мультимедійними, інтерактивними технологіями.

Важливо, що до складу журі конкурсу входили найкращі випускники БДПУ, які працюють за фахом: Анастасія Єсипова (школа №11, м. Бердянськ), Ірина Годлевська (школа с. Дмитрівка), Маргарита Зубатенко (школа №20, м. Бердянськ). Вони уважно спостерігали за виступами команд, оцінювали їх, а наприкінці підбили підсумки конкурсу, поділилися педагогічним досвідом з третьокурсниками. Залучення випускників до захисту практики свідчить про спадковість поколінь на факультеті, про зорієнтованість практики на вироблення фахових компетентностей.

Студенти групи 3ГМЛа підготували звіти у формі постерів за темами, які вони опрацьовували із зарубіжної літератури: «Популярні жанри в шкільній програмі». Вони навчилися аналізувати методичну літературу, шкільні уроки, складати плани-конспекти уроків, присвячених вивченню фантастики, детективу, пригодницьких, історичних романів та повістей, літературних казок. Акцент на уроках було зроблено на дистанційний формат навчання, актуальний у наш час, використання різноманітних сучасних технологій. Звіт із навчальної практики засвідчує, що студенти вміють працювати індивідуально та в команді, працювати з джерелами інформації, вдосконалюють усне й писемне мовлення, комунікативні навички, креативність, лідерство тощо.

Тетяна Розумна,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання,

Софія Філоненко,

Професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print