Щирі слова пам’яті та поваги для Трохима Зіньківського

4 червня кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій на платформі Zoom провела Всеукраїнську наукову конференцію «Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70–90-х рр. ХІХ ст.».

Учасниками конференції стали науковці з Києва, Харкова, Львова, Рівного, Херсона, Переяслава-Хмельницького, Кривого Рогу та інших міст України. Для обговорення були запропоновані такі напрями: літературно-видавнича та громадська діяльність Трохима Зіньківського; проза Трохима Зіньківського: традиції та новаторство; Трохим Зіньківський і розвиток української байки; творчість Трохима Зіньківського в історико-культурному контексті: публіцистика, епістолярій, критика; жанрові пошуки української літератури другої половини ХІХ–початку ХХ ст.; творчість Трохима Зіньківського в контексті літератури рідного краю; мова творів Трохима Зіньківського.

Серед учасників були як знані науковці – представники закладів вищої освіти України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, так і здобувачі вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету першого і другого рівнів вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах «Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)» та «Філологія».

Учасники конференції обговорили питання поетики творчості Трохима Зіньківського, мовознавчі аспекти його доробку, особливості публіцистики, презентованість у сучасному культурному просторі, літературний контекст епохи, в яку творив автор (70–90-і роки ХІХ ст.). Знаковими стали виступи професорів Сидора Кіраля (Київ) та Ганни Токмань (Переяслав-Хмельницький), які були першовідкривачами постаті Трохима Зіньківського на початку 1990-х років, потім популяризували його творчість в науковому українському просторі, важливі напрями дослідження накреслили Ольга Горбонос (Херсон), Валентина Школа (Бердянськ) та інші доповідачі.

Завершилася конференція цікавою дискусією та обговоренням виступів, розбудовою наступних планів для утвердження постаті нашого славного земляка в сучасному культурному світі.

Вероніка Астапова,

старший лаборант кафедри

української та зарубіжної літератури

і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print