Шлях до професіоналізму

Довгий час у суспільстві панувала думка про те, що людина, яка протягом навчання засвоїла багато знань, здатна легко самотужки у професійній діяльності напрацьовувати і застосовувати ефективні методи роботи. Наразі віра в те, що знання має пріоритет над умінням добряче похитнулася. Нині не тільки в освіті, а й у багатьох фахових галузях відбувається перенесення акценту на формування у майбутніх спеціалістів практичних умінь і навичок не тільки упродовж проходження виробничої практики, а й на аудиторних заняттях. Проведення лекційних та семінарських занять спільно з практиками підвищують фахову обізнаність і майстерність майбутніх педагогів, які будуть забезпечувати супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Так, 16 квітня 2021 року було проведено заняття з навчальної дисципліни «Рання корекційна допомога дітям з особливими освітніми потребами» разом з Лілією Глінською, директоркою КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Приморської міської ради Запорізької області, для здобувачів вищої освіти 202 ДО групи факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти. Тема зустрічі: «Зміст корекційно-педагогічних заходів з формування просторових та сенсорних уявлень у дітей раннього віку з дитячим церебральним паралічем».

Упродовж заняття Лілія Глінська розповіла про особливості проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми раннього віку з дитячим церебральним паралічем щодо формування просторових та сенсорних уявлень, розвитку дрібної моторики; надала відповіді на всі запитання зацікавлених студентів. Жвавий полілог між практиком і майбутніми фахівцями, безумовно, сприяв оволодінню студентами сучасними методами корекційної роботи з дітьми раннього віку з особливими освітніми потребами; активізації особистісного та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти; формуванню у них мотиваційної готовності до майбутньої діяльності у галузі спеціальної педагогіки.

Наталія Кеда,

старший викладач

кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print