Сократівські діалоги на парі з роботодавцями

Професійно-практична підготовка здобувачів вищої освіти є одним із основних елементів освітнього процесу, передумовою їх успішного працевлаштування і має на меті підготовку до майбутньої роботи зі спеціальності, організацію освітнього процесу з урахуванням інновацій та потреб роботодавців.

Враховуючи інтереси здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, викладачі кафедри прикладної психології та логопедії націлені на підготовку конкурентоспроможних фахівців для здійснення професійної діяльності у сфері спеціальної педагогіки та спеціальної психології, набуття ними загальних і фахових компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних діагностичних, реабілітаційних, консультативно-просвітницьких і корекційних проблем у галузі спеціальної освіти, оволодіння методологією наукової та корекційно-педагогічної діяльності.

Так, практичне заняття з навчальної дисципліни «Проєктування корекційно-розвивальних програм» для здобувачів заочної форми навчання ОП «Спеціальна освіта» було проведено разом із фахівцями інклюзивно-ресурсного центру Енергодарської міської ради психологом Зоєю Першиною та вчителем-дефектологом Дарʼєю Мурсаловою. Під час практичного заняття використали методичний прийом сократівського діалогу, врахували право здобувачів на академічну свободу, зокрема, розбіжність у поглядах на певні відомості й точки зору, право на репліку та участь у дискусії, право на обговорення протилежних думок тощо.

Досвід залучення практиків до реалізації освітнього процесу забезпечує формування готовності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта до працевлаштування розвиває ініціативу, творчі здібності, потребу думати та діяти самостійно, сприяє професійно-особистісному розвитку та здійсненню ними професійної діяльності в закладах освіти різного рівня та типу.

Ганна Лопатіна,

доцент кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print