Спеціалізована вчена рада К 18.092.02 вітає талановитих і перспективних кандидатів філологічних наук!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 872 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 20 червня 2019 року» присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук

Бажаємо колегам успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках! Ваші здобутки складають потужне інтелектуальне надбання філологічної науки! Тож нехай наукова школа професора Ольги Харлан розвивається і в подальшому знаходить однодумців для реалізації нових наукових ідей, а успішний захист дисертації Писаревської О.В. свідчить про те, що досвід і знання професора Леоніда Ушкалова продовжуються в його учнях!

Спеціалізована вчена рада К 18.092.02 Бердянського державного педагогічного університету запрошує здобувачів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 – українська література та 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Чекаємо на якісні роботи!

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
Ганна Александрова
Світлини Ярослави Сокол

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print