Співпраця з батьками здобувачів вищої освіти

Важливим елементом у підготовці майбутніх спеціалістів є співпраця викладачів закладів вищої освіти з батьками здобувачів  освіти. У час стрімкого розвитку комп’ютерних технологій зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу стає доступним і на великій відстані.

Так, 26 листопада 2020 року за допомогою сервісу проведення відеоконференцій ZOOM викладачами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету була проведена відеозустріч з батьками студентів освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація». У ході зустрічі були обговорені питання організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти, перелік дисциплін вільного вибору студентів, до відома батьків був доведений графік організації освітнього процесу, проведена віртуальна екскурсія приміщеннями БДПУ.

Батьки взяли активну участь в обговоренні освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», їх освітніх компонентів, які формують загальні та фахові компетентності і запропонували додати до переліку вибіркових освітніх компонентів дисципліни здоров’язбережувального спрямування.

Олександр Євгенович, Світлана Володимирівна, Віра Анатоліївна та інші батьки зауважили, що кожен окремий компонент освітніх програм допомагає досягти загальних цілей та запланованих результатів навчання, які відповідають потребам і викликам Нової української школи та вважають, що запропоновані освітньо-професійні програми містять усі необхідні структурні за змістові складові для забезпечення сучасної та якісної фахової підготовки бакалаврів, дозволять випускникам Бердянського державного педагогічного університету за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Здоров’я людини) бути успішними у професійній діяльності та конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг.

Батьки висловили слова щирої подяки викладачам кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету за надання майбутнім вчителям біології, основ здоров’я, вчителям-реабілітологам міцних професійних знань та умінь.

За матеріалами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print