Стародавні елліни і уявити собі не могли… , або Змінюючи стереотипні форми викладання музичного мистецтва

Взаємозв’язки між світом мистецтва й цариною науки і техніки зароджувались ще за часів античності, коли люди шукали в природних явищах досконалі моделі гармонії і краси. Але, мабуть, стародавні елліни і уявити собі не могли, що відбудуться такі безпрецедентні зміни засобів трансляції і способів сприйняття інформації, завдяки яким, навіть знаходячись у різних куточках світу, одна людина зможе передавати іншій такі емпіричні навички, набуття яких вважалось можливим лише за умов безпосереднього контакту, зокрема навчати співу та гри на музичних інструментах.

Це стало можливим завдяки розвитку інтернет-технологій – своєрідного цифрового середовища спілкування, яке створило підґрунтя для запровадження дистанційної онлайн форми навчання. Таке навчання, маючи певні обмеження у способах комунікації, водночас дає переваги у швидкості отримання і передачі інформації та відкриває можливості для багатоваріантного вирішення будь-якої фіксованої проблеми. У більш вигідній ситуації опиняється той, хто не лише готовий пристосовуватись до реалій такого спілкування, а здатен змінювати стереотипні форми пізнання і дій; хто творчо мислить, а відтак спроможний переробляти, перевизначати середовище з тим, щоб воно відповідало його інтелектуальним потребам і запитам.

Як відомо, «гуртом і батька легше бити», а відтак, для відпрацювання найбільш ефективних форм і методів педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання важливого значення набуває обмін досвідом. Тож пропоную вашій увазі відеофрагменти індивідуальних занять з викладання курсу «Практикум інструментально-виконавської підготовки (основний / додатковий музичний інструмент)» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)». Заняття проводились мною, Павлом Косенком, доцентом кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін у жовтні-листопаді ц.р. за допомогою платформи Zoom.

Організовуючи онлайн «уроки» прагнув, щоб вони стали зоною комфорту, де оптимізовано умови для набуття знань, умінь і навичок, де студент почуватиме себе впевнено та розкуто.

Сподіваюсь, що наочно представлені результати моєї роботи стануть у пригоді іншим викладачам-практикам, а студентів заохочуватимуть до пошуку додаткових інформаційних матеріалів з теорії та історії музичного виконавства, стимулюватимуть їх прагнення до самоосвіти, до підвищення рівня загальної музикальності, духовного збагачення і розширення культурного кругозору.

Павло Косенко,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін.

Світлини та відеоматеріали надані автором


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print