Студентський науковий гурток «Музикант-науковець»: здобутки за 2023 рік і перспективи подальшої діяльності

Студентський науковий гурток «Музикант-науковець», що функціонує на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін під керівництвом доценток Анетти Омельченко та Вікторії Григор’євої, звітується про діяльність за 2023 календарний рік.

Здобутки учасників і керівників гуртка є досить різноманітними: це й традиційна участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях із публікаціями тез; відвідування вебінарів, майстер-класів та тренінгів; участь у міжнародних і всеукраїнських мистецьких конкурсах та фестивалях; курси підвищення кваліфікації тощо. Об’єднує зазначені здобутки пріоритетний напрям, який обрали учасники та керівники гуртка у звітному календарному році, – «Цифрові інструменти в мистецькій освіті».

Актуальність та надсучасність зазначеного напрямку дозволили членам гуртка вдосконалити власну цифрову компетентність та навички роботи з відповідними технологіями в мистецькій освіті. Адже в сучасних реаліях цифрова грамотність для викладача ЗВО та здобувача вищої освіти є вкрай необхідною.

Отже, презентуємо наукові здобутки учасників гуртка та їх керівників за 2023 календарний рік:

 • ❖   IV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Науковий простір: аналіз, сучасний стан, тренди та перспективи» м. Івано-Франківськ, учасники – здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Саматова К. й Олександра Ш. Науковий керівник – Анетта Омельченко. (http://surl.li/omwit).
 • ❖   III Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі», м. Запоріжжя, учасники – здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти – Синенька С., Жук Н., Кудіна А., Маслянка О. Наукові керівники – Анетта Омельченко, Вікторія Григор’єва (http://surl.li/mmdsl).
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво, мистецька та позашкільна освіта: історія, теорія, практика, перспективи взаємодії», м. Полтава, учасники – здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти – Барболін М., Хомишак Ю., Михайлишин О. Науковий керівник – Анетта Омельченко (http://surl.li/omwwk)
 • ❖   VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», м. Запоріжжя. Учасники – здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  – Зайченко О., Очеретенко П. Науковий керівник – Вікторія Григор’єва.
 • Науково-практична інтернет-конференція «Цифрові технології у професійній діяльності», м. Запоріжжя. Учасник – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Рєзнік І. Науковий керівник – Вікторія Григор’єва.
 • V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти”, м. Запоріжжя. Учасники – здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  – Маслянка О., Очеретенко П. Науковий керівник – Вікторія Григор’єва.
 • Курси з підвищення кваліфікації «Штучний інтелект – майбутнє освіти» від Експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації України та ГО Прогресильні. Учасники – керівники гуртка Анетта Омельченко, Вікторія Григор’єва. (http://surl.li/omwjn)
 • Навчання у межах програми «Google Digital Tools for Education» за підтримки Google Україна; підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського марафону «Практичні кейси: освітній менеджмент та управління, психолого-педагогічна підтримка, інклюзивний підхід». Учасниця – керівник гуртка Вікторія Григор’єва (http://surl.li/omwyi).
 • Авторський навчальний тренінг «Створення бек-треків за допомогою штучного інтелекту» у рамках Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Мистецька освітня галузь в умовах освітньої трансформації», м. Миколаїв. Учасники – здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти – Барболін М., Хомишак Ю., Михайлишин О., Панченко Д., Багрін А., а також керівники гуртка Анетта Омельченко, Вікторія Григор’єва (http://surl.li/omwxe).

Також члени гуртка –  здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти – Барболін М., Хомишак Ю., Михайлишин О., Максименко А., Пивоваров С., Денега Д., Багрін А., Маслянка О., Панченко Д. –  у рамках вивчення ОК “Цифрові технології в музичній освіті” пройшли тестування на національній онлайн-платформі  Дія. Освіта «Цифрограм для громадян» та «Цифрограм для вчителів», а також опанували курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс» на платформі масових відкритих онлайн-курсів  Prometheus й отримали сертифікати із зазначеними сферами компетентностей.

Окремим напрямом роботи гуртка є участь здобувачів у мистецьких конкурсах і фестивалях та отримання заслужених винагород. Так, вокальний ансамбль здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  у складі – Керженцева Ю., Очеретенко П., Пивоваров С. під керівництвом доцентки Вікторії Григор’євої, що також входила до складу ансамблю, став лауреатом першої премії у номінації «Вокальні ансамблі» ХІІІ Міжнародного мистецького конкурсу «Panorama-Art», м. Ужгород (http://surl.li/omwwy).  Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти   Антон Багрін став лауреатом першої премії у номінації «Естрадний вокал» Міжнародного багатожанрового двотурового фестивалю-конкурсу від проєкту «Квітуча Україна» «Свято талантів. Зоряний шлях», м. Київ (http://surl.li/omwwo). Адже систематичне вдосконалення виконавських компетентностей є невід’ємною частиною освітнього процесу  здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) і практичним майданчиком їх наукової діяльності.

У рамках роботи гуртка відбулось чотири засідання, а підсумкове за рік було присвячене проблемі сучасних технологій та їх практичного використання в мистецькій освіті, у рамках якої була проведена відкрита гостьова лекція фахівця-практика Карини Смирнової, учительки мистецтва Богданівського ліцею Дніпропетровської області на тему “Застосування GOOGLе сервісу “Sway” для створення презентацій на уроках мистецтва”. Учасники гуртка за допомогою презентацій, використання сучасних інформаційних інструментів, практичних завдань та інтерактивів наочно показали  актуальність використання ігрових та медіа технологій на уроках мистецтва (http://surl.li/omwtc), (http://surl.li/omwti).

Отже, робота гуртка набирає обертів та відкриває його учасникам  нові актуальні напрямки дослідження в галузі мистецької освіти. Далі буде….

Доцентка кафедри теорії та методики навчання

мистецьких дисциплін Вікторія Григор’єва


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print