Сучасний формат професійного розвитку викладача

Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов і методики викладання факультету філології та соціальних комунікацій постійно працює над підвищенням професійної майстерності. Використовуючи можливості дистанційного навчання й підвищення кваліфікації онлайн, лише за минулий 2020–2021 навчальний рік викладачі кафедри взяли участь у десятках конференцій, вебінарів і тренінгів.

Прикладом, 12–13 листопада 2020 р. доцент Валерій Богдан відвідав онлайн Міжнародний філологічний колегіум 2020 «Слово та суспільство» (Шумен, Болгарія).

Доцент Ірина Шиманович упродовж квітня 2021 року виступила із доповіддю на Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Компетентності педагогічних працівників. Різнобічність та ефективність» (Північно-східний науковий центр НАН і МОН України), пройшла програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Інструменти та додатки для дистанційного уроку. Google Classroom, Mentimeter, Jamboard, Keep» і тренінгу «Інструменти та додатки для дистанційного уроку. GoogleClassroom, Mentimeter, Jamboard, Keep» (ГО «Рух Освіта»), працювала на вебінарі «Діловий етикет педагога: новації XXI ст.» (ТОВ «ІТ Дата Центр»).

24–25 лютого доценти Ірина Школа і Богдана Салюк взяли участь в онлайн тренінгу для викладачів програми ACCESS від RELO Kyiv, а 24–27 березня – у щорічній віртуальній конференції від TESOL «TESOL 2021 International Convention & English Language Expo». Спільним знаменником цих заходів були виклики для вчителів у сучасному освітньому просторі та шляхи їх вирішення.

Доцент Олена Ярова за минулий період 2021 року отримала сертифікати курсів «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (проєкт ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, платформа онлайн-курсів Prometheus) та «Англійська для медіаграмотності» (платформа онлайн-курсів Prometheus), а також взяла участь у вебінарах від Oxford University Press «Motivating communicative activities» та видавництва Pearson «Teaching Young Learners online: a recipe for success».

У травні–червні 2021 року доцент Оксана Каліберда успішно пройшла підвищення кваліфікації при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, а також тренінг для керівників експертних груп (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат про підвищення кваліфікації експерта НАЗЯВО).

І це неповний список здобутків! Різноманіття заходів і проблематики, якою цікавляться викладачі, демонструє їх високу мотивацію до професійного самовдосконалення й потужний науково-методичний потенціал кафедри.

Олена ЯРОВА, доцент кафедри іноземних мов

і методики викладання

Фото: з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print