Конструктивні дискусії хореографів у рамках науково-практичної конференції

30 березня 2023 року відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти», організована Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини. Характерною особливістю доповідей було домінування тематики наукових досліджень і розробок, спрямованих на впровадження в освітній процес актуальних завдань фахової підготовки майбутніх хореографів, пов’язаних із подоланням наслідків повномасштабного російського вторгнення на територію України та відновленням культурної спадщини.

Продовжити читання “Конструктивні дискусії хореографів у рамках науково-практичної конференції”

Зустріч стейкхолдерів освітніх програм зі спеціальності 014 середня освіта (хореографія)

24 березня 2023 року в рамках обговорення проєкту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) відбулася робоча зустріч представників ЗВО України, які готують фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). Ініціатором й організатором зустрічі виступила гарантка ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес» Юлія Тараненко, доцентка кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ.

Продовжити читання “Зустріч стейкхолдерів освітніх програм зі спеціальності 014 середня освіта (хореографія)”

Підсумки І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з психології

На початку березня у здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв була можливість взяти участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології.

Продовжити читання “Підсумки І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з психології”

Плідна взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Початкова освіта» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

З метою профорієнтаційної роботи й безпосереднього обговорення освітньо-професійної програми «Початкова освіта» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 23 березня 2023 року в онлайн режимі відбулася зустріч ректора, професора Ігоря Богданова, першої проректорки, професорки Ольги Гуренко, декана факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, професорки Людмили Коваль, заступників декана, доцентів Ольги Попової та Анжеліки Лесик, завідувачки кафедри педагогіки, професорки Лариси Лісіної, завідувачки кафедри психології, доцентки Ірини Черезової, завідувачки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, доцентки Віри Бурназової ФППОМ з керівництвом КЗ «Покровський педагогічний коледж» у складі директорки, кандидатки педагогічних наук Олени Олійник, заступників директорки та завідувачок відділеннями.

Продовжити читання “Плідна взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Початкова освіта» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Обговорення проєкту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

За ініціативою доцентки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ Юлії Тараненко 20 березня 2023 року на платформі ZOOM відбулася зустріч робочої групи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хореографія). Фітнес» зі стейкхолдерами (роботодавці, вчителі-практики, здобувачі вищої освіти).

Продовжити читання “Обговорення проєкту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)”

Хореографи БДПУ – учасники Всеукраїнської конференції, семінару-практикуму з хореографії «Хореографічне мистецтво на сучасному етапі: теорії та практики, розвиток та перспективи»

За ініціативи Національної хореографічної спілки України у Львові 11–12 березня 2023 року відбулися Всеукраїнська конференція, семінар-практикум з хореографії «Хореографічне мистецтво на сучасному етапі: теорії та практики, розвиток та перспективи», яка проходила у форматі офлайн. Базами для проведення стали Львівський Палац залізничників (11 березня) та Львівський палац мистецтв (12 березня).

Продовжити читання “Хореографи БДПУ – учасники Всеукраїнської конференції, семінару-практикуму з хореографії «Хореографічне мистецтво на сучасному етапі: теорії та практики, розвиток та перспективи»”

17 березня кожен є ірландцем

Цей вислів з’явився у межах глобалізації ірландського свята – Дня святого Патрика. Воно вже давно набуло популярності далеко за межами Смарагдового острова. 17 березня частина жителів Аргентини, Великої Британії, України, США, Японії та інших країн стають «трохи ірландцями».

Продовжити читання “17 березня кожен є ірландцем”

Обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

14 березня 2023 року на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін відбулася онлайн-зустріч ініціативної групи викладачів із метою обговорення проєкту нової освітньої програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)».

Продовжити читання “Обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Креативні й талановиті…

Саме до такого висновку дійшли члени журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво», який проводився 10 березня 2023 року кафедрою теорії та методики навчання мистецьких дисциплін дистанційно на платформі ZOOM.

Продовжити читання “Креативні й талановиті…”

Олімпіада з педагогіки

11 березня 2023 року викладачі кафедри педагогіки організували й провели І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» серед студентів різних спеціальностей університету.

Продовжити читання “Олімпіада з педагогіки”

Навчання під час відвідування доброчесних ефірів

Актуальність здобуття нових компетентностей щодо викладання ОК «Основи академічного письма» зростає, оскільки з’являються нові аспекти, які потребують деталізації. У зв’язку з цим доцентка кафедри початкової освіти Ольга Попова впродовж листопада 2022 р. – січня 2023 р. прослухала онлайн курс «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель» та успішно склала фінальне творче завдання (5 кредитів ЄКТС, 150 годин).

Продовжити читання “Навчання під час відвідування доброчесних ефірів”

Педагогічна практика студентів БДПУ з інформатичної освітньої галузі в початковій школі в умовах війни

Бердянський державний педагогічний університет, знаходячись у ситуації, коли, здавалося б, все руйнується, продовжує працювати та забезпечує якісну теоретичну та практичну підготовку майбутніх учителів початкової школи.

Продовжити читання “Педагогічна практика студентів БДПУ з інформатичної освітньої галузі в початковій школі в умовах війни”