У новий навчальний рік з новим складом правління

28 вересня ц.р., у конфернц-залі головного корпусу БДПУ відбулося перше засідання Ради молодих учених БДПУ у 2020-2021 навчальному році.

На порядку денному розглядалися важливі питання: оновлення складу правління РМУ, обговорення перспективних напрямів діяльності, а також підготовка доповіді до Всеукраїнського форуму Рад молодих учених, організованого за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Наразі до правління РМУ входять 19 делегатів від факультетів з числа молодих учених (доценти, викладачі, асистенти, аспіранти, докторанти), здобувачів вищої освіти та голови студентської ради. На засіданні було обрано такий склад правління Ради молодих учених:

Анастасія Попова (делегат від факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти) – голова РМУ,

Ганна Мицик (делегат від факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти) – заступник голови РМУ,

Чернишенко Альона (делегат від факультету філології та соціальних комунікацій) – секретар РМУ.

Рада молодих учених (РМУ) Бердянського державного педагогічного університету є колегіальним, дорадчим і представницьким органом університету з питань молодих науковців, який почав функціонувати з 2016 року. РМУ – це добровільне об’єднання молодих повноважних представників факультетів університету, що сприяє розвитку творчої наукової активності молодих учених.

За роки існування Ради молодих учених Бердянського державного педагогічного університету є свої здобутки, про що свідчать захищені кандидатські та докторські дисертації, реалізовані держбюджетні проєкти, зареєстровані патенти, стипендіати КМУ, переможці конкурсів для молодих учених Запорізької облради тощо. Сформовані традиції, які виявляються у створенні сприятливої та доброзичливої партнерської взаємодії між молодими науковцями нашого університету.

Рада молодих учених є організатором щорічної Міжнародної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття», учасниками якої є провідні молоді науковці України, Польщі, Білорусії, Угорщини, Німеччини та інших країн.

З метою популяризації науки Рада молодих учених активно проводить цікаві та корисні заходи для професорсько-викладацького складу університету та здобувачів університету; постійно проводить соціологічні дослідження для виявлення проблем молодих учених і пошуку шляхів їх вирішення; здійснює громадський контроль за дотриманням прав здобувачів вищої освіти, аспірантів, молодих учених, а також висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації та соціальних мережах. РМУ

Вітаємо членів правління Ради та бажаємо плідної і продуктивної роботи!

Анастасія Попова,

голова РМУ БДПУ,

ст. викладач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти ФДССО, к.пед.н


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print