Upgrade your life: практичне заняття з комунікативного курсу англійської мови

Портфоліо сучасного фахівця передбачає володіння комунікаційними та презентаційними стратегіями, а також критичним мисленням необхідними для вирішення поставлених професійних задач, ведення дискусій та презентації власної роботи, дослідження або позиції. Власне, вдосконаленню комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти підпорядкована і дисципліна вільного вибору «Комунікативний курс англійської мови».

Так, на практичному занятті з теми “Upgrade your life”  студенти групи 4ГМЛА під час спільної роботи у міні-групах готували і виголошували доповіді щодо шляхів покращення власного життя через зміну наших щоденних звичок. Завдання передбачало вибудову чіткої структури доповіді, обґрунтування власної ідеї, підтвердження її доцільності через факти і наукові дослідження. Також студенти опановували інтернет-ресурс Prezi, завдяки якому створили інтерактивні презентацій, що ілюстрували доповіді.

Тож, систематичне формування навичок співпраці, комунікації, презентації та критичного мислення сприятиме становленню особистості професіонала-філолога.

Богдана Салюк,

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print