Успішна акредитація ОПП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)»!

21 червня 2022 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було затверджено рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», що впроваджується на факультеті філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Гарант освітньо-професійної програми – кандидат філологічних наук, доцент Оксана Каліберда.

Попри воєнний стан і надскладні життєві умови, гаранту і робочій групі програми разом із усіма учасниками освітнього процесу вдалось успішно пройти цей складний, але необхідний шлях заради спільного кращого майбутнього, аби наша молодь здобувала якісну освіту і могла реалізувати себе у професійному житті.
Щиро вдячні за ґрунтовну роботу та плідну співпрацю здобувачам вищої освіти, професорсько-викладацькому складу двох випускових кафедр (кафедри іноземних мов і методики викладання та кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства), а також колегам із інших кафедр і факультетів, стейкхолдерам, раді роботодавців.
Висловлюємо вдячність за повсякчасну підтримку ректору БДПУ Ігорю Богданову, проректору Ользі Гуренко, декану факультету філології та соціальних комунікацій Ірині Глазковій, методистам навчального відділу Людмилі Лисак і Тетяні Оношко та всьому колективу нашого університету.
Вітаємо з успішною акредитацією!

За матеріалами кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print