Від сподівань з надією – до успіху

29 листопада 2019 року в спеціалізованій вченій раді Д 32.051.02 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки старший лаборант кафедри української мови та славістики Наталія Рула успішно захистила дисертацію «Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Запорізького національного університету Раїса Христіанінова).

Офіційними опонентами виступили доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України Катерина Городенська і кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України Тетяна Спільник. Дисертація Наталії Рули – новаторське дослідження, у якому на засадах функційно-категорійної граматики схарактеризовано семантико-синтаксичну структуру складносурядних речень сучасної української мови, з’ясовано їхні формально-граматичні та комунікативні ознаки.

Члени спеціалізованої ради засвідчили високу якість виконаного дослідження та одноголосно ухвалили присудити Наталії Рулі науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print