Відкрита лекція з дисципліни «Дошкільна лінгводидактика, культура мовлення та виразне читання»

29 листопада 2019 р. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Алла Омеляненко провела відкрите лекційне заняття в академічних групах 202 ДО, 203 ДО з дисципліни ««Дошкільна лінгводидактика, культура мовлення та виразне читання».

Лекційне заняття проведено відповідно до тематичного плану робочої і навчальної програм дисципліни. Структура побудови лекції відповідає вимогам вищої школи. Викладач звернула увагу присутніх на актуальність вивчення означеної теми, визначила основну літературу та план заняття.

Лектор активно залучала здобувачів вищої освіти до діалогу, ставила запитання (уточнюючі, проблемні, навідні) під час обговорення методів розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. Лекцію супроводжував влучно підібраний різноманітний наочний матеріал: презентація, відео, плакати, іграшки, схеми малюнки тощо. Це дозволило лекторові застосовувати прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття.

На лекції були присутні викладачі кафедри дошкільної освіти к. п. н., доцент Тетяна Єськова, к. п. н., старший викладач Юлія Семеняко, асистенти Леся Мороз-Рекотова та Наталя Григор’єва. Присутні відмітили високу професійну майстерність Алли Омеляненко, її неповторний стиль викладання, застосування широкого спектру інтерактивних прийомів взаємодії з аудиторією, культуру мовлення, вміння підтримувати дисципліну в аудиторії, надання теоретичного базису для практичного вправляння й формування необхідних професійних компетенцій тощо.

Доцент Алла Омеляненко продемонструвала особливу організацію взаємодії студентів і викладача, яка носить назву «ділового спілкування», або дидактичного спілкування викладача і студентів, яке було детерміноване метою, змістом, методами і формами роботи.

Слід відзначити, як найголовнішу, особливість прочитаної лекції, її практично-орієнтовану, тобто компетентнісну основу змісту.

Загалом заняття було проведене на високому науково-педагогічному рівні й одержало схвальні відгуки.

 

Юлія Семеняко
к. п. н., старший викладач кафедри дошкільної освіти ФДССО
світлини з архіву кафедри

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print