Відстань – не перешкода для участі у Міжнародній конференції!

За запрошенням організаторів конференції – Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка – викладачі БДПУ взяли активну участь в роботі ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення».

В секції «Філософські, історичні, професійно-педагогічні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури, спорту і туризму» інтерес учасників конференції викликали результати досліджень к.е.н., доц. Тетяни Несторенко «Мультиплікаційний ефект розвитку ринку туристичних послуг Північного Приазов’я» та к.і.н., доц. Тамари Макаренко «Правові аспекти експортної діяльності в Україні в контексті сучасної європейської інтеграції».

В секції «Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання різних груп населення» було представлено результати досліджень к.н.п., доц. Наталі Самсутіної, ст.викл. Світлани Данило «Основні аспекти формування спеціальних рухових навичок майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін» та викл. Єлизавети Мацухової (у співавторстві з Сергієм Єфімовим) «Організаційно-методичні особливості використання елементів танцювальної аеробіки на уроках фізичної культури для здобувачів освіти старшої школи».

В секції «Актуальні проблеми фізичної терапії, валеології, логопедії, спортивної медицини й адаптивного фізичного виховання» результати своїх досліджень представили д.п.н., проф. Світлана Хатунцева («Формування у майбутніх фахівців готовності до самовдосконалення в процесі вивчення освітніх компонент оздоровчого та превентивного спрямування»), к.хім.н., доц. Людмила Кравченко («Профілактика порушень постави, сколіозу та плоскостопості у дітей»), к.мед.н., доц. Лілія Томіч («Актуальні проблеми реабілітації дітей з особливими освітніми потребами»), к.п.н., доц. Світлана Книш («Науково-методичні аспекти підготовки вчителів основ здоров’я»), к.п.н., доц. Світлана Кара («Професійний портрет вчителя-реабілітолога»), к.н.п., ст.викл. Наталя Пшенична Формування поняття про енергозабезпечення м’язової роботи у майбутніх фахівців»), к.б.н., доц. Віталій Гнатюк («Екологічний підхід до розвитку здобувача вищої освіти»), к.н. з фіз.вихов., доц. Віталій Осіпов («Актуальні проблеми теорії і методики фізичної реабілітації»), ст.викл. Ірина Расторгуєва («Реабілітаційні технології при сенсорних порушеннях у дітей»).

Конференція була проведена 21-22 жовтня 2020 року на платформі Zoom.

К. е. н., доц. Тетяна Несторенко,

гуманітарно-економічний факультет


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print