ВІДТОЧУЮЧИ ГРАНІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

15 травня ц. р. в конференц-залі університету відбулося третє засідання в форматі семінару педагогічної майстерності для молодих викладачів, яке стало завершальним етапом методичної роботи в царині підготовки викладачів-початківців до викладацької діяльності.

Перед початком семінару його учасники мали змогу познайомитися з виставкою літератури (навчальні посібники, підручники, монографії викладачів університету, збірники наукових праць БДПУ, наукові періодичні видання), яку підготували працівники бібліотеки університету (завідувач – Світлана Білокінь).

Перехід від знаннєвої до компетентнісної парадигми освіти у вищій школі супроводжується пошуком адекватного сучасним умовам змістового наповнення елементів педагогічної системи, підбору й чіткого розмежування засобів, методів, форм навчання; розуміння й ефективного застосування методик навчання та педагогічних технологій.

Аналізу цих дидактичних категорій був присвячений виступ доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін, дидакта у царині методики навчання історії, відомого науковцяне тільки в Україні, а й за її межами, Костянтина Баханова. Досвідчений викладач, педагог-новатор доступно для слухачів зробив компаративну характеристикутаких дидактичних понять як методики, метод, технологія; розкрив структуру педагогічної та методичної системи; здійснив екскурс в історію появи та ґенези педагогічної технології; пояснив сутність сучасної парадигми освіти.

До обговорення дискусійних питань у контексті порушених проблем долучилась голова методичної ради університету, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Наталя Сосницька. Вона продемонструвала шляхи екстраполяції отриманої на семінарі інформації на професійну педагогічну діяльність.

Друга частина семінару була присвячена розгляду тренінгу як інтерактивного методу навчання у вищій школі. Старші викладачі кафедри соціальної педагогіки Ірина Сизоненко та Анастасія Тургенєва зробили сутнісну характеристику тренінгу, розкрили його етапи, принципи роботи та продемонстрували тренінгові вправи.

Доповідачі акцентували увагу на тому, що тренінг – це особливий метод отримання знань, який відрізняється від своїх аналогів тим, що всі його учасники навчаються на власному досвіді. Це спеціально створене середовище, де кожен може з легкістю й задоволенням побачити свої плюси та мінуси, досягнення й поразки. Підтримка та увага інших учасників допомагають швидше зрозуміти, які особисті риси та професійні навички слід розвивати. Завдяки тому, що ситуація тренінгу навчальна, жоден з учасників не ризикує відносинами й поглядами, що склалися раніше, а набуває нового досвіду. У реальній ситуації експерименти можуть призвести до негативних наслідків. На стадії навчання будь-які навички чи якості моделюються на конкретні кроки і, в той же час аналізуються й перевіряються в навчальній ситуації, максимально наближеній до дійсності. Так, під час тренінгів можна навчитися бути гнучким, спілкуванню, сприйняттю позиції іншого, що теж є дуже корисним у житті та творчій роботі.

Цікавим і корисним у форматі семінару був майстер-клас із проведення тренінгових форм роботи: «Розмірковуючи про себе самого» (індивідуальна робота), «Обличчя до обличчя» (парна робота), «Четвірка» (мала група з 3-4 осіб), «Чудова сімка» («мала» велика з 7-8 осіб), «Карусель» (загальна робота у два кола), «Акваріум» (активна робота частини групи), «Посиденьки» (велике тренінгові коло), «Народна думка» (масова вільна діяльність).

Під час виконання запропонованих завдань панувала атмосфера невимушеної, активної, спільної творчої роботи. Виступаючи, лідери груп вільно представляли напрацьовані матеріали. До обговорення порушених проблем долучилися й досвідчені викладачі.

Відрадним є те, що в процесі роботи семінару молоді викладачі нашого вишу взяли правильний курс на власну професійну діяльність – переймання досвіду в колег, самовдосконалення, досягнення педагогічної майстерності.

Ольга Гуренко,

голова семінару, кандидат педагогічних наук, доцент

На фото: так удосконалювали свою педагогічну майстерність молоді вчені університету під час семінару


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print