Вперше в БДПУ буде фінансуватися держбюджетне дослідження з педагогічних наук

Вітаємо керівника та авторів проєкту держбюджетного дослідження з успішним проходженням конкурсного відбору!

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 264 від 26.02.2021 Бердянський державний педагогічний університет отримав фінансування на виконання фундаментального дослідження «Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності», яке буде тривати три роки.

Керівник проєкту – ректор БДПУ Ігор Богданов.

Відповідальний виконавець – завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики Яна Сичікова.

Серед виконавців – досвідченні фахівці у галузі фізики наноматеріалів та методики фізики, а саме Геннадій Шишкін, Ірина Бардус, Ігор Рогозін та інші. До виконання проєкту також залучено молодих науковців БДПУ.

Такий потужний склад авторів, впевнені, забезпечить високий рівень виконання та досягнення поставленої мети.

Сьогодні нанотехнології, як основні проривні технології, впевнено переходять з площини лабораторних досліджень до промислового виробництва та застосування майже в усіх галузях народного господарства, суспільних практик, воєнної промисловості і національної безпеки. Уже багато років поспіль нагальною задачею системи вищої освіти є підготовка компетентних фахівців у галузі наноматеріалознавства, здатних забезпечити розвиток проривних технологій, що можуть бути використані в інтересах національної безпеки та оборони України. Однак є деякі об’єктивні проблеми через суперечність між моделями підготовки відповідних фахівців, з одного боку, та вимогами бізнесу, суспільства та держави до фахівців у професіях майбутнього, з іншого. Найбільш затребуваними є спеціалісти, які володіють сучасними технологіями синтезу наноструктур, маніпулюванням їхніми розмірами та властивостями і механізмами впровадження сучасних наноматеріалів у реальні сектори господарства, оборонних технологій і виробництва.

Проєкт спрямований на вирішення актуальної проблеми підвищення якості професійної підготовки фахівців у галузі наноматеріалів до продуктивної діяльності в контексті вимог бізнесу, трансферу технологій, комерціалізації наукових досліджень, національної безпеки, суспільства та держави. В основу дослідження покладено припущення про те, що якість професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства підвищиться за умови їх залучення продуктивної діяльності із створення та застосування інноваційних зразків наноматеріалів на основі їх фундаментальних філософсько-природничо-математичних засад. Проєкт має міждисциплінарний характер та подвійне призначення. Завдяки своїй мультидисциплінарності проєкт відповідає всім шести пріоритетним напрямам розвитку науки України. 

Пишаємося нашими науковцями та бажаємо їм плідної продуктивної роботи!

Кафедра фізики та методики навчання фізики


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print