Використання лабораторного методу як засіб підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) з дисципліни «Теорія і методика навчання класичного танцю»

Спеціальна підготовка майбутнього вчителя хореографії для роботи у ЗЗСО та педагога-хореографа для закладів позашкільної освіти передбачає вільне володіння теорією і методикою навчання класичного танцю. Здобувачі освіти традиційно отримують знання та навички під час аудиторних занять, самостійної роботи, проходження навчальної та виробничої практик тощо. Аналіз результатів навчання, сучасних освітніх вимог, рекомендацій стейкхолдерів ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес» показали необхідність застосування нових підходів до навчання, а саме застосування в освітньому процесі лабораторного методу під час викладання дисципліни «Теорія і методика навчання класичного танцю».

Хореографічне заняття було організовано 13 березня 2021 року у народному ансамблі естрадного танцю «МарЛен» Центру дитячої та юнацької творчості. До роботи було залучено здобувачів 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) та вихованців молодшої групи ансамблю віком 10-11 років. Заняття з класичного танцю проводила керівник народного художнього колективу – ансамбль естрадного танцю «Марлен», методист, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, заслужений працівник культури України Олена Мартиненко.

Заняття проводилося за змістом робочої програми спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія), за темами змістового модулю 5 «Методика вивчення базових рухів класичного екзерсису обличчям до станка». Метою проведення заняття було закріплення знань здобувачів освіти з методики виконання базових рухів класичного екзерсису та отримання певних навичок з методики навчання рухам групи battement. Основні завдання, які ставилися перед здобувачами, – спостереження та аналіз виконання вправ класичного екзерсису, демонстрація окремих рухів, спираючись на методичні підходи до їх навчання. Під час заняття здобувачі уважно слідкували за роботою вихованців колективу, за дотриманням правил виконання рухів класичного танцю.

За результатами аналізу спостереження можна зробити висновок, що у більшості випадків (75%) здобувачі 1 курсу можуть побачити певні помилки у виконанні рухів та надати рекомендації до їх виправлення. Щодо демонстрації та пояснення методики виконання вправ, тут спостерігається невпевненість та відсутність системності (50%). Незабутні враження здобувачі отримали від роботи керівника народного художнього колективу: від побудови заняття (робота біля опори та у партері), чіткості та лаконічності вказівок, доступності пояснень, емоційного стану тощо.

Тож, застосування у процесі навчання лабораторного методу з дисципліни «Теорія і методика навчання класичного танцю» матиме значний вплив на засвоєння основних положень дисципліни, загальний професійний розвиток майбутнього вчителя хореографії.

За матеріалами кафедри теорії та

методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print