Виробнича практика (безпеково-правова) – необхідна складова системи професійної підготовки майбутніх викладачівзахисту України

Перед початком навчального семестру, на базі кафедри правознавства БДПУ, відбулася настановча конференція з безпеково-правової практики здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.16 Середня освіта (Захист України). Проводив конференцію керівник практики, доктор юридичних наук, професор Каменський Дмитро Васильович.

Цей вид практики є важливою складовою професійної підготовки майбутніх викладачів дисципліни «Захист України». Щодо правових знань, вчителі захисту України – не юристи і навіть не вчителі історії та правознавства, але базові знання про конституційні права і обов’язки громадян України, про вітчизняне законодавство у сфері національної безпеки та оборони у них має бути сформовано.

Розробники освітньо-професійної програми «Захист України» належну увагу приділили дисциплінам із правовими аспектами. Так, зокрема у навчальному плані цієї програми є такі навчальні курси: «Актуальні проблеми національної безпеки та захисту України», «Методика правового виховання у закладі освіти», «Цивільно-військове співробітництво в Україні», «Кримінальна відповідальність військовослужбовців». Ці всі компоненти, та виробнича практика (безпеково-правова), в сукупності, дають можливість професійно підготувати майбутніх викладачів предмету «Захист України» до правового виховання учнів.

У процесі виробничої практики здобувачі мають набути практичні навички роботи з законами та нормативно-правовими актами у сфері національної безпеки України. Також вони ознайомляться з безпеково-правовими аспектами сучасної вітчизняної державної політики, будуть вирішувати практичні кейси та надавати юридичний аналіз нововведенням у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва в Україні.

Здобувачі вищої освіти виявили належний рівень зацікавленості питаннями практики, а також розпочали планувати свою діяльність згідно програмних вимог.

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print