Виробнича практика: досвід, проблеми, перспективи

22 червня 2021 року в рамках співпраці факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ зі стейкхолдерами відбулася онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти та викладачів кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства з вчителем російської мови та зарубіжної літератури ЗЗСО № 11 м. Бердянська Наталією Решетіло. Учасники заходу підсумували результати виробничої практики, обговорили проблеми організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Під час заходу Наталія Дмитрівна наголосила, що основна мета педагогічної практики – оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами й формами професійної діяльності, формування в молоді професійних умінь і навичок, необхідних для самостійного вирішення педагогічних завдань в умовах реального освітнього процесу. І лише власний педагогічний досвід, прагнення молодого вчителя здобувати нові практичні знання, розвиватися, сприяють формуванню справжнього професіонала.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова)», «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська))» поділилися власними враженнями від педагогічної практики. Зокрема, ними було внесено пропозицію ввести курс «Методика дистанційного викладання зарубіжної літератури в школі», оскільки здобувачі змушені були проходити практику в школі онлайн, що викликало певні труднощі.

Під час зустрічі присутні дійшли висновку, що під час підготовки до виробничої практики необхідно акцентувати увагу на змішаній формі навчальної діяльності. Це є засобом для диференціації та індивідуалізації навчального процесу і при проходженні практики формує комплексні компетенції вчителя-словесника.

Ганна Александрова,

доцент кафедри української та зарубіжної літератури

і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print