Виробнича практика майбутніх учителів початкової школи зі спеціалізації «Інформатика»

Упродовж чотирьох тижнів (з 8 лютого 2021 по 6 березня 2021) здобувачі 2 скороченого курсу першого рівня вищої освіти ОП Початкова освіта. Інформатика мали можливість застосувати власні компетентності під час виробничої практики зі спеціалізації під керівництвом старшої викладачки катедри початкової освіти Марини Нестеренко.

Завдання педагогічної практики спрямовувалися на: розвиток мотиваційно-аксіологічного компонента готовності здобувачів до викладання інформатики в початковій школі, вивчення практикантами змісту та системи планування професійної діяльності роботи вчителя/учительки інформатики в початковій школі, формування в них умінь і навичок реалізовувати освітній процес з інформатики та критично оцінювати його результати, вироблення практично-професійного компонента готовності здобувачів до моделювання та проведення уроків інформатики в початковій школі за різними змістовими лініями галузі, удосконалення навичок організації пізнавальної діяльності молодших школярів з інформатичної освітньої галузі відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей (ознайомлення з понятійною системою інформатики, формування навичок роботи в різних програмових середовищах персонального комп`ютеру, розвиток логічного мислення та ін.), відпрацювання навичок студентів/студенток застосовувати сучасні освітніх технологій на уроках інформатики в початковій школі, стимулювання здобувачів вищої освіти до професійного саморозвитку та самовдосконалення.

Географія закладів освіти, на базі яких проходили виробничу практику студенти, охоплює м. Бердянськ (Гімназія № 1 «Надія»), м. Дніпро (КЗО НВК № 57), а також сільські ЗЗСО Донецької та Дніпропетровської областей (Новодачинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новоселівський НВК, Слобожанська ЗОШ І ступеня № 2).

Під час обговорення результатів практики та спільного перегляду відеоматеріалів здобувачі вищої освіти поділилися враженнями щодо матеріально-технічного оснащення кабінетів, особливостей викладання інформатики в початковій школі, проаналізували складнощі, які виникали в їх педагогічній діяльності, а викладачі пересвідчилися в готовності майбутніх учителів якісно реалізовувати інформатичну освітню галузь у початковій школі.

Відеопрезентація результатів практики доступна за посиланням

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print