Євроінтеграція в освіті, науці і культурі

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації  БДПУ беруть участь в міжнародних проєктах, конференціях, підвищують кваліфікацію. Бердянський державний педагогічний університет забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньо-професійних програм відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітніх програм, за якими відбувається підготовка фахівців.

Так, Світлана Хатунцева взяла участь в Міжнародному проєкті «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі». Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті» відбувалося з 3 грудня 2019 року по 9 липня 2020 року. Метою науково-педагогічного стажування було підвищення кваліфікації учасників стажування, оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

За результатами стажування учасники отримали сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування, електронну версію колективної монографії із своєю науковою роботою в якості підрозділу монографії (Інноваційні підходи до проблеми формування у майбутніх учителів готовності до здоров’язбережувальної діяльності в процесі викладання дисциплін природничого спрямування), сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції, сертифікат учасника науково-методичного семінару. Колективна монографія видана польським науковим видавництвом (із присвоєнням індексу ISBN) та розміщена на сайті бібліотеки Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Семінар «Особливості організації навчального процесу в країнах ЄС» відбувся 4 квітня 2020 р. в партнерському виші – Опольському університеті. Навчальне навантаження стажування становить 180 годин. Програма включала, зокрема, участь в роботі Міжнародної наукової конференції Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Щиро дякуємо організаторам та засновникам за можливість вивчення європейського досвіду організації освітньої діяльності, де освітній процес зорієнтований на вимоги роботодавців.

 За інформацією кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print