Ювілейні випуски українсько-словацького та словацько-українського збірників наукових статей «Освіта і суспільство»

Уже п’ятий рік поспіль завдяки співробітництву БДПУ та Прешівського університету в Прешові (Словаччина) видаються збірники наукових статей, присвячені різним аспектам розвитку освіти та її впливу на суспільство. Цього року вийшли в світ вже п’яті – ювілейні видання.

Редакторами словацького збірника «Vzdelávanie a spoločnosť V.» були doc. RNDr. Рената Бернатова, PhD та к.е.н., доц. Тетяна Несторенко. Рецензували збірник doc. PaedDr. Інгрід Ружбарська та д.е.н., проф. Павло Захарченко. Збірник розташовано на сторінці бібліотеки Прешівського університету в Прешові – http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14

Паралельно було сформовано та видано інший збірник – український збірник наукових статей «Освіта і суспільство V.». Редактори збірника – доц., к.е.н. Тетяна Несторенко та doc. RNDr. Рената Бернатова, PhD. Рецензували збірник prof. PaedDr. Йозеф Ліба, PhD. (Словаччина), к.і.н., доц. Тамара Макаренко, проф. WSZiA Тадеуш Покуса, PhD. (Польща). Видано збірник академічним видавництвом Вищої школи управління та адміністрації в Ополє (Польща). Збірник розміщено на сайті польського вишу – https://www.wszia.opole.pl/strefa-studenta/ebooki/ та в репозитарії БДПУ – https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/2809/1/Zbirnyk_Osvita%20i%20suspilstvo%20V.pdf

Запрошуємо до ознайомлення з результатами досліджень українських, словацьких, польських, сербських викладачів та науковців.

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print