Захист доктора філософії (PhD) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки в БДПУ

30 вересня 2021 року в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 18.092.002 Бердянського державного педагогічного університету відбувся захист дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії  (PhD) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Лисакова Сергія Володимировича (науковий керівник – Крижко Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету).

Голова спецради Вєнцева Н. О. на початку засідання наголосила, що: «У Бердянському державному педагогічному університеті вперше відбувається захист на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки». Здобувач Лисаков С. В. під час виступу визначив найважливіші аспекти дослідження «Феномен провідництва в освіті України (XIX – початок XXI століть)». Офіційні опоненти (Луценко Григорій Васильович – д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Окса Микола Миколайович – к. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького) підкреслили переваги та закцентували увагу на дискусійних питаннях, які в той же час, не применшують наукової новизни, теоретичної та практичної значущості дослідження Сергія Лисакова. Після обговорення та таємного голосування членами разової спеціалізованої вченої ради ДФ 18.092.002 одноголосно було прийнято рішення про присудження Лисакову Сергію Володимировичу ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Бажаємо молодому науковцю успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!

За матеріалами кафедри

менеджменту та адміністрування


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print