Засідання студентського наукового гуртка «Secret history» до ювілею Ігоря Качуровського

«Наше плем’я завзяте та вперте:

Мов кровинки народного болю,

Ми таки просочились на волю,

між кістлявими пальцями смерти»

Український народ зберіг свою духовність. У цьому допомагала інтелігенція. По-різному складалась її доля: одні жили й творили в Україні, інші – опинились за межами країни, в еміграції, створювали художні, наукові твори. Яскравим прикладом є доля українського поета, перекладача, прозаїка, педагога, літературознавці, радіожурналіста – Ігоря Качуровського.

У вересні відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства «Secret history», присвячене творчій та науковій спадщині талановитого філолога та перекладача. Здобувачки бакалаврського та магістерського рівнів, Альона Приходько та Анастасія Козлова факультету філології та соціальних комунікацій, підготували доповіді про наукові здобутки, літературну та перекладацьку діяльність відомого Ігоря Качуровського

«Генерика і архітектоніка. Засади наукового літературознавства», «Променисті сильвети: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки», «Строфіка», «Фоніка», «Нарис компаративної метрики», «Основи аналізу мовних форм», як і багато інших, – титанічні праці І. Качуровського, які стали об’єктами обговорення на вересневій зустрічі. Саме наукова діяльність надала його постаті нового виміру, а студії із середньовічної європейської літератури та переклади зробили його ім’я відомим, професорство в Мюнхені і робота на радіо «Свобода» принесли популярність.

Олена О’Лір, відома сучасна перекладачка та учениця метра, у своїх спогадах зазначала: «Віра в божественну природу натхнення не виключала для нього свідомої праці над словом, постійного самовдосконалення в царині літературної майстерності». Постать і доля Ігоря Васильовича спонукають сучасників до глибоких роздумів про сутність професії філолога та необхідність працювати у царині української філології та перекладу незважаючи на жодні життєві перешкоди.

Альона Приходько, здобувачка вищої освіти спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print