Здобувачки факультету філології та соціальних комунікацій отримали цінні подарунки

Здобувачі факультету філології та соціальних комунікацій регулярно беруть участь у різноманітних наукових заходах, які проходять на базі українських та зарубіжних університетів. Так, студентки Анастасія Козлова, Ксенія Ніколаєнко та Альона Чернишенко, здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», за участь у Міжнародній науковій конференції «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях» отримали іменні сертифікати учасника та цінні подарунки.

У ході роботи цього наукового заходу молоді дослідниці представили на розгляд різноманітну тематику: Анастасія Козлова: «Інтерпретація легенди артурівського циклу на полотні Джона Вільяма Вотергауза» (науковий керівник – к.ф.н., доцентка кафедри Ольга Боговін); Ксенія Ніколаєнко: «Коли скинуті маски: образ акторки на сцені і поза нею в романі Сомерсета Моема «Театр»»; Альона Чернишенко «Джига, ріл і волинка: реконструкція шотландських танців і музики в циклі романів «Чужоземка» Діани Гебелдон та в його телеадаптації» (науковий керівник – д. ф. н., професорка Софія Філоненко).

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», учасниці наукової конференції продемонстрували не тільки вміння проводити наукові дослідження, працювати з науковими першоджерелами, формулювати гіпотези й аргументувати їх, обстоювати власні думки в дискусії, а й високий розвиток «soft skills», лідерських якостей, самостійності і креативності в науковому пошуці, академічної комунікації, вміння працювати з інформацією.

                                                        Ольга Боговін,

кандидат філологічних наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print