Золота медаль «Інноватика в сучасній освіті» – ще один науковий здобуток у скарбничку колективу кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Колектив кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін підтримує багаторічні наукові зв’язки з Національною академією педагогічних наук України. Тож, традиційно 1 грудня  викладачі кафедри (Олена МАРТИНЕНКО, Юлія ТАРАНЕНКО, Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО, Павло КОСЕНКО, Віра БУРНАЗОВА, Юлія ПАВЛЕНКО) та здобувачі спеціальностей Музичне мистецтво та Хореографія  взяли участь у  ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції». 

Цього року науково-педагогічна конференція проводилася на платформі ZOOM, тож об’єднала онлайн більше 80 учасників з різних областей України, представників освіти Польщі, Болгарії та Китаю. Завідувачка кафедри, доцентка Олена МАРТИНЕНКО  подала до збірника тези на тему «Тенденції і перспективи фахової підготовки конкурентноспроможнього вчителя хореографії». Старша викладачка Юлія ТАРАНЕНКО спільно зі здобувачами вищої освіти спеціальності Хореографія ВАЛІЄВОЮ Поліною підготувала тези на тему «Сучасний танець в Америці: напрями, школи, сертифікація»; МАРФІЯН Ксенією – «Регіональний форум-фестиваль хореографічного мистецтва  ім. А.К. Саркісянца «BERDANCE» як каталізатор танцювального мистецтва Бердянщини». Здобувачка вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) КИСЕЛЬОВА Ірина разом зі своїм науковим керівником Анеттою ОМЕЛЬЧЕНКО fppom/structure-fppom/kaf-muz/composition-kaf-muz/naukovo-pedahohichnyy-sklad-muzychne-mystetstvo/omelchenko/ подали до друку тези до збірника, у яких висвітлили актуальну проблему сьогодення: “Дистанційні технології в мистецькій освіті”. Здобувачка Олена КОСТЄВИЧ та доцентка Віра БУРНАЗОВА висвітлили питання «Арт-терапевтичні методи як засіб оздоровчо-розвивального потенціалу молодших школярів з особливими освітніми потребами на уроках музичного мистецтва», викладачка Юлія ПАВЛЕНКО – «Актуальні питання популяризації соціальних танців (Socialdance) в українському танцювальному просторі».

 У рамках Міжнародних педагогічно-мистецьких читань було оголошено результати ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (12-14 жовтня 2020 року), на якій була презентована й монографія “Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації”. Колективна монографія нашої кафедри й викладачів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України була удостоєна золотої медалі «Інноватика в сучасній освіті», а викладачі кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін нагороджені Подякою директорки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Лариси ЛУК’ЯНОВОЇ.

За матеріалами кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print