Зустріч гаранта ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)” зі здобувачами 1 курсу другого (магістерського) рівня

15 вересня 2023 року відбулася зустріч гаранта освітньої програми “Середня освіта (музичне мистецтво)” доцентки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Анетти Омельченко зі студентами-магістрантами 1 курсу.

Під час час зустрічі обговорювалися питання змісту освітньої програми, механізму формування компетентностей і програмних результатів, призначення окремих
дисциплін і практик у навчанні. Гарантка ОПП акцентувала увагу на можливості академічної кредитної мобільності студентів (Положення “Про академічну мобільність студентів БДПУ”, “Положення про конкурсний відбір за проектами академічної мобільності в рамках програми ЕРАЗМУС+”)

https://bdpu.org.ua/normatyvna-baza-bdpu/regulations-of-educationa/academic-mobility/, право здобувачів вищої освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії (Положення про організацію освітнього процесу в БДПУ)

https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/10/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu-v-BDPU.pdf. Анетта Іванівна детально ознайомила студентів з процедурою обрання дисциплін вільного вибору на ІІ рік навчання за освітньою програмою й запросила залучатися до формування освітніх компонентів вільного вибору задля підвищення якості освітніх послуг.

Здобувачі 1 курсу другого (магістерського) рівня отримали інформацію про внутрішню систему забезпечення якості освіти у БДПУ https://bdpu.org.ua/public-information/quality-education/, академічну доброчесність (Положення про академічну доброчесність у БДПУ)
https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/akademdobrochesnist-_sayt.pdf
інформацію щодо особливостей неформальної та інформальної освіти і можливостями перезарахування набутих компетенцій під час навчання в університеті.

Гарантка ОПП Анетта Омельченко відповіла на питання магістрантів і закликала всіх присутніх бути активними учасниками перегляду і внесення змін в ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)” шляхом обговорення й участі в опитуваннях, які будуть проходити впродовж усього навчання.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print