Зустріч студентської ради ФФКСЗЛ зі здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

В листопаді 2020 року студентська рада факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ разом з головою студентської ради університету Миколою Оверченком зустрілася зі здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та викладацьким складом кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ за допомогою платформи Zoom. Модератором зустрічі виступила Катерина Волощук.

На конференції приділили увагу інформації, що підлягає оприлюдненню, розглядали Положення про організацію освітнього процесу і Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Бердянському державному педагогічному університеті. Представники студентської ради детально пояснили здобувачам вищої освіти, як саме проходить процедура обрання дисциплін вільного вибору (60 кредитів ЄКТС). Також обговорювалися такі питання: яким чином освітньо-професійна програма «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям; проблеми та перспективи академічної мобільності; правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньо-професійної програми тощо.

Здобувачів вищої освіти було поінформовано про анкетування, скриньку довіри та Black Book, у яких можна анонімно висловити свої скарги, побажання та розповісти про проблеми. Також учасники отримали інформацію про зворотній зв’язок зі здобувачами вищої освіти та викладачами. Студентська рада розповіла про практики, які реалізуються в університеті та фінансування студентського самоврядування.

Здобувачі вищої освіти активно обговорювали важливі питання. Жвавим виявилось обговорення процедури дотримання академічної доброчесності;  яким чином заклад вищої освіти створює умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами; політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією тощо). Дискусія була змістовною, продуктивною.

В процесі роботи голова студентської ради відповів на питання здобувачів вищої освіти. Зустріч пройшла в приємній дружній атмосфері.

За матеріалами студентської ради ФФКСЗЛ БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print