Залучення фахівців-практиків до практико-орієнтованої підготовки здобувачів ОП «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)»

Кафедрою теорії та методики навчання мистецьких дисциплін в рамках вивчення дисципліни «Практикум вокально-хорової підготовки (постановка голосу)» до проведення індивідуальних занять у 2020-2021 навчальному році запрошена професіонал-практик Уляна Єгорова-Скобєлєва, викладачка сольного та хорового співу Азовської дитячої школи мистецтв Бердянської міської ради Запорізької області.

Так, 14 листопада 2020 року відбулося заняття з постановки голосу  зі студентом 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Олександром Евіном із використанням дистанційних технологій навчання.

Метою заняття було продемонструвати методичні підходи до удосконалення техніки звукоутворення та звуковедення.

У ході індивідуального заняття зверталася увага на особливу роль звукоутворення й  звуковедення  у вдосконаленні вокальної  техніки, у розкритті сценічного образу. Належне опанування різними способами звукоутворення й звуковедення у процесі роботи над вокальними вправами та творами має безпосередній стосунок до виразності вокального виконання. Без досягнення вільного й невимушеного звукоутворення й звуковедення не можлива підготовка професійного вчителя музичного мистецтва.

Уляна Єгорова-Скобєлєва використовувала ряд методів щодо покращення звукоутворення й  звуковедення  здобувача освіти в процесі виконання ним запропонованих вокально-тренувальних вправ.

Удосконалювати певні якості голосу, звичайно, можна й самому, але краще з досвідченим викладачем. Щоденні систематизовані заняття голосом є якнайкращим гігієнічним засобом збереження його робочого стану. Вправи, що рекомендувалися викладачем, були своєрідною гімнастикою співацького апарату. Вони допомагають позбутися голосових недоліків, уникнути, наприклад, певного спотворення звучання, надмірної його різкості чи розхлябаності та інших вад, які розсіюють увагу слухачів.

Це заняття стало логічним продовженням традиції залучення фахівців-практиків до освітнього процесу на ОП «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)», що сприяє посиленню практичної спрямованості фахових дисциплін та формує загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання, необхідні для подальшої успішної професійної діяльності вчителя музичного мистецтва.

За матеріалами та світлинами кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print