Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантом освітньо-професійної програми зі спеціальності 015.33 Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка)

Згідно з положенням про акредитацію освітніх програм, на кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій (ПОТНТ) БДПУ відбулася онлайн зустріч студентів спеціальності 015.33 Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка) з гарантом освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Енергетика, енергоефективність та енергозбереження» (ОПП) Вікторією Жигірь. У зустрічі взяли участь представники усіх студентських груп, які навчаються за цією освітньою програмою, а також завідувачка кафедри ПОТНТ Валентина Перегудова, викладачі кафедри Сергій Онищенко, Ольга Курило, Павло Буянов.

Під час заходу гарант розповів студентам про вимоги сучасної освітньої парадигми – студентоцентризм. Було обговорено особливості освітньої програми «Професійна освіта. Енергетика, енергоефективність та енергозбереження», її призначення та роль окремих дисциплін і практик у навчанні. Гарант ОПП звернула особливу увагу на питання якості надання освітніх послуг в умовах військового стану; дотримання принципів академічної доброчесності в умовах дистанційного навчання; важливість практичної підготовки за спеціальністю 015.33 Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка).

Після виступу гаранта освітньої програми зі студентами було проведено обговорення її змісту та перспектив розвитку.Здобувачі освіти висловлювали власну думку та вносили пропозиції щодо покращення та вдосконалення ОПП, організації освітнього процесу (можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів і забезпечення механізмів їх освітньої підтримки; користування новим інституційним репозитарієм та ін.), переліку компонентів вільного вибору на новий навчальний рік.

Загалом зустріч відбулася досить активно, з цікавими дискусіями, запитаннями та змістовними відповідями. 

Декан факультету фізико-математичної,

комп’ютерної та технологічної освіти

Вікторія Жигірь


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print