Звітна конференція з виробничої практики за спеціалізацією «Логопедія. Спеціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта

29 квітня о 13-00 на інтернет платформі Zoom відбулась звітна on-line конференція за результатами виробничої практики здобувачів 4 курсу (гр. 403) під керівництвом викладачів кафедри прикладної психології та логопедії Ольги СЕРБОВОЇ, Наталі ЦИБУЛЯК, Тетяни СУЩИНСЬКОЇ, Наталі КЕДИ, Марії ЗВЕРЯКА, Вікторії ШАМЛІ та Ольги МАЛИГІНОЇ.

Метою виробничої практики за спеціалізацією «Логопедія. Спеціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта були: закріплення знань здобувачів про функціональні обов’язки практичного психолога в закладах освіти де виховуються або навчаються діти з особливими освітніми потребами (спеціальні заклади освіти або заклади освіти з інклюзивними групами або класами); формування, розширення та вдосконалення практичних умінь і навичок організації основних видів діяльності практичного психолога з дітьми з особливими освітніми; забезпечення високоякісної підготовки компетентного фахівця – професіонала, здатного систематично поновлювати свої знання та творчо реалізувати завдання навчально-виховного процесу закладу освіти з урахуванням закономірностей психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами

Практика була організована відповідно до Положення про проведення практики студентів Бердянського державного педагогічного університету та раніше укладених договорів про проходження практики. Цьогоріч завдання з практики здобувачі виконували у звичному та онлайн режимі відповідно до умов баз практики й мали певну специфіку, але були адаптовані до викликів сьогодення. Здобувачі в своїх доповідях поділились інформацією та враженнями про бази практик, про особливості проведення індивідуальних та групових занять, консультативної, просвітницької роботи та набутими компетентностями. Охоче демонстрували презентації, фото- та відеозвіти, які були насичені практичними завданнями, продемонстрували набуття та вдосконалення професійних компетентостей й отримані враження від результатів роботи.

По закінченню практики здобувачі заповнили анкети, в яких зазначили що їм вдалося вдосконалити більшість загальних та фахових компетентностей, перш за все – теоретико-методологічну, спеціально-методичну, психологічну, консультативно-профілактичну та компетентність у сфері інклюзивного навчання. Деякі здобувачі вказали на недостатність міжособистісної та комунікативно-педагогічної компетентності (серед труднощів зазначили труднощі встановлення взаємодії з дітьми, які мають складні порушення розвитку та брак навичок побудови взаємовідносин з педколективом), деяким не вистачало діагностичної компетентності, а саме у проведенні діагностичної роботи з дітьми шкільного віку. Результати анкетування будуть враховані робочою групою освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» під час перегляду та оновлення змісту програми практики та певних освітніх компонентів освітньої програми.

Не зважаючи на онлайн-формат проведення конференції, захід вразив своєю результативністю, а доповіді здобувачів змістовністю та інформативністю. Вітаємо здобувачів із вдалим завершенням практики та бажаємо нових професійних звершень!

Груповий керівних виробничої практики – доцент кафедри прикладної психології та логопедії Ольга СЕРБОВА


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print