Дистанційні курси підвищення кваліфікації учителів початкової школи в контексті вимог НУШ

Організація роботи курсів підвищення кваліфікації учителів є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв щодо імплементації в освітній процес ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». В умовах сьогодення викладачі працювали в он-лайн режимі на платформі Zoom.

Так, згідно плану курсів для вчителів закладів загальної середньої освіти щодо впровадження Концепції «Нова українська школа»  1 липня ц. р. професоркою катедри початкової освіти Людмилою КОВАЛЬ було розглянуто сучасний урок математики за різними методичними системами.

Вчителі мали можливість відпрацювати кожен етап уроку, з урахуванням основних тенденцій його оновлення, а саме: своєрідне зняття «предметних бар’єрів» між дисциплінами різних циклів, унаслідок чого урок стає інтегрованим;використання «активних» методів навчання, що дозволяють залучати здобувачів початкової освіти в процес активної освітньої діяльності;«суб’єкт-суб’єктна» взаємодія учнів, діалогічність уроку, можливість прояву власної позиції тощо;технологізація уроку як у вузькому значенні – використання інформаційних технологій, так і в широкому – застосування різних освітніх технологій; формування загальнонавчальних умінь і навичок; диференційованого навчання, ігрової освітньої діяльності тощо.

Цього ж дня канд. пед. наук, ст. викл. катедри початкової освіти Тетяною НІКОНЕНКО було проведено практичне заняття «Особливості навчання математики в умовах Нової української школи». Під час якого вчителі мали змогу познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Рахункові палички Кюїзенера», особливостями роботи з геобордом та ротаційною моделлю «Щоденні 3». Окрім того, було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору. Наразі таке оцінювання активно використовується вчителями в початковій школі та в межах реалізації реформи «Нова українська школа».

2 липня під керівництвом доцентки катедри початкової освіти Лариси ПОПОВОЇ учителі-практики мали можливість опанувати особливості роботи з LEGO-технологіями в контексті реалізації мовно-літературної освітньої галузі.

Доцентка Лада ЧЕМОНІНА познайомила фахівців-практиків у галузі початкової освіти з арт педагогічними технологіями формування мовно-літературної компетентності молодших школярів і технологією розвитку зв’язного мовлення учнів засобами мультимедіа. Протягом пари вчителі початкової школи закладів загальної середньої освіти Бердянська і Бердянського району не тільки дізнавалися про нові підходи до здійснення мовної та літературної освіти, але й активно долучалися до виконання творчих завдань із використанням сучасних технологій навчання (інтерактивних, ігрових, інформаційно-комунікаційних, розвитку критичного мислення тощо).

3 липня ст. викл. Ольгою КАЧЕРОВОЮ було розкрито декілька сучасних технік малювання та нові прийоми розвитку творчих здібностей учнів. Основне завдання – активізація самостійної та колективної роботи, тренування пам’яті та уваги за допомогою певних вправ. Передбачувані практичні дії на уроках мистецтва призвані: тренувати в собі здатність висвітлювати яскраві наглядні різні образи; розвивати образно-просторове мислення; арт-терапевтичні властивості для формування патріотичних почуттів; сутності інтеграції в мистецькій освіті; основних засад інтегрованого курсу «Мистецтво».

8 липня кандидаткою психологічних наук, доценткою катедри психології Ольгою ФРОЛОВОЮ було проведено заняття «Розвиток емоційного інтелекту дитини методами арт-терапії». Учителі початкової школи, які проходять підвищення кваліфікації на базі факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв познайомилися з новими інструментами для розвитку емоційного інтелекту здобувачів освіти. Запропоновані завдання, з використання ґудзиків та метафоричних асоціативних карток допоможуть у цікавій формі розвинути емпатію як здатність відчувати стан іншого і співпереживати у учнів 1-4 класів. Крім того, вони у невимушеній формі познайомлять учнів з поняттям емоцій, навчать їх розрізняти та керувати ними. Виконання різноманітних завдань з використанням ґудзиків сприятимуть також розвитку мислення, уваги та спостережливості.

9 липня у рамках програми підвищення кваліфікації учителів початкової школи доценткою катедри початкової освіти Катериною СТЕПАНЮК було проведено практичне заняття «Організація освітнього простору Нової української школи засобами початкової дизайн-освіти». Учителі в інтерактивній формі мали змогу ознайомитися зі змістовим наповненням технологічної освітньої галузі, яка реалізується в НУШ через навчальний предмет «Дизайн і технології».

На занятті було організовано роботу над створенням інтелект-карт поняття «проєктно-технологічна діяльність здобувачів початкової освіти», що сприяло більш глибокому розумінню місії технологічної освіти в початковій школі.

Згідно з концепцією Нової української школи вчитель формує учня-дослідника, здатного до власних пошуків, відкриттів у навколишньому середовищі (курс «Я досліджую світ»). У цьому контексті опанування природознавчим матеріалом молодшими школярами ефективно здійснюється через дослідницьку діяльність.

10 липня, працюючи з учителями, професорка Алла КРАМАРЕНКО розкрила такі теми: «Інтегрований курс «Я досліджую світ»: концептуальні виміри», «Дослідницька діяльність здобувачів початкової освіти». Слухачі мали можливість ознайомитися із авторськими розробками до курсу «Я досліджую світ» щодо формування еколого зорієнтованої особистості учня початкової ланки освіти. Всі практичні завдання мали апробацію на всеукраїнському рівні та представлені в журналі «Учитель початкової школи». Також учителі початкової школи отримали базові розробки з виготовлення lapbookа (курс «Я досліджую світ»), поповнивши таким чином власні методичні скарбнички.

Завідувачка кабінету НУШ, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка катедри початкової освіти Тетяна НІКОНЕНКО


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print