Екологічний квест як освітня технологія

Професійна підготовка педагогів дошкільної освіти, здатних здобувати і творчо застосовувати знання, уміти знаходити конструктивні рішення, вимагає від закладів вищої освіти удосконалення такого виду навчальних занять, як практичні заняття.

Метою проведення практичних занять є не тільки набуття майбутніми вихователями психолого-педагогічних знань, а й вироблення умінь правильно їх застосовувати в конкретних життєвих ситуаціях. Це забезпечить формування ключових компетентностей, необхідних конкурентоспроможному фахівцю для успішної професійної діяльності. Вирішенню цього завдання сприяє впровадження в освітній процес сучасних методів навчання, серед яких вагоме місце займають ігрові навчальні технології, зокрема – квест.

Уже стало гарною традицією в ході вивчення дисципліни «Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку» проводити Сіті Квест (розважальну гру на місцевості з елементами міського орієнтування, під час якої здобувачі вищої освіти вирішують неординарні інтелектуальні завдання природничо-екологічного змісту).

7 листопада 2019 року, під керівництвом старшого викладача кафедри дошкільної освіти ФДССО Юлії Семеняко, було проведено екологічний квест «Молодь за чисте довкілля». Учасниками були здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Дошкільна освіта» 401-402 груп.

Програма квесту передбачала проходження командами, у певній послідовності, 12 станцій, на яких учасникам необхідно було виконати завдання, що стосувались знань рослинного й тваринного світу, екологічного маркування продукції, життєвих звичок у стилі сталого розвитку тощо. Загалом квест був непростий, змусив ворушити звивинами: вирішувати ребуси, анаграми; відгадувати загадки про охорону природи та збереження довкілля чистим; викреслювати зайві слова; шифрувати; збирати екологічні слова; створювати з природних матеріалів фігури; представити стіннівку.

Варто відзначити креативність команд у розробці виробів із вторинної сировини (поліетиленових пакетів, паперу, газет, пластикових пляшок).

У результаті проходження квесту вдалося привернути увагу студентів до екологічних проблем довкілля, дбайливого ставлення до природи, сформувати вміння працювати в команді. Такі заходи сприяють професійномуспрямуванню студентів та їх розвитку.

Юлія Семеняко зазначила, що проведене у сучасній формі практичне заняття викликало у всіх, як організатора так і учасників, масу позитивних емоцій та велике бажання проводити подібні заходи спілкування з природою й надалі.

 

Юлія Семеняко
старший викладач кафедри дошкільної освіти, к.п.н.
світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print