Формування англомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти ОП «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)» під час проходження виробничої практики

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)». Метою виробничої практики є розвиток у студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) умінь здійснювати діяльність з навчання англійської мови в закладах загальної середньої освіти на базі сформованої у них англомовної комунікативної компетентності та знань основ теорії, методики, педагогіки та психології; уміння поєднувати теоретичні знання з методикою викладання англійської мови з практичною діяльністю навчання учнів, вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами освітнього процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у професійній діяльності. Специфіка виробничої практики студентів 4 курсу полягає в самостійності виконання повноцінної професійної діяльності.

З 25 січня згідно з графіком освітнього процесу БДПУ та вимогами ОПП «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)» студенти 405 ММ групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв проходять виробничу практику на базі ЗЗСО м. Бердянська, Маріуполя, Дніпра, Новомосковська, Павлограда та Донецької області (керівник: канд. філол. наук, доц. Юлія Прядко).

Перед проходженням практики була проведена настановна конференція, під час якої здобувачі вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) ознайомились із змістом та завданнями, правами і обов’язками, отримали зразки звітної документації. Згідно з програмою практики здобувачі відвідували уроки вчителів-предметників, спостерігали та аналізували їх уроки, позакласні та виховні заходи. На другому етапі студенти успішно оволодівали методами і прийомами проведення уроків англійської мови та позакласних заходів.

Уроки, проведені студентами-практикантами 405 групи, були цікавими, інформативними і продуктивними. Майбутні педагоги вдало скористалися секретами навчання англійської мови за допомогою аутентичних англомовних пісень, використавши досвід роботи вчителів-практиків м. Бердянська Ірини Сорокіної, Єлизавети Перелигіної та Світлани Аширової. Здобувачі вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) виконали всі завдання, які були передбачені програмою виробничої практики.

Керівник практики – Юлія Прядко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print