Мовна підготовка майбутніх учителів початкової школи в системі неформальної освіти

Важливість мови для доступу та розширення освітніх і професійних можливостей особистості майбутнього педагога визнається Україною та відображається у низці національних стратегій та ініціатив, включаючи визначення вивчення мов, зокрема й англійської, пріоритетом внутрішньої політики у стратегічних документах країни.

Відповідно метою професійної підготовки у закладі вищої освіти майбутніх учителів початкової школи є набуття ними досвіду педагогічної діяльності, мається на увазі оволодіння інтерактивними технологіями навчання, методами формування навичок самостійної роботи, тобто не лише засвоєння певного обсягу знань, вироблення відповідних умінь і навичок, а й здатність застосовувати їх в особливих умовах, вміння швидко орієнтуватися у ситуаціях безпосередньої професійної діяльності. Професійну компетентність варто розглядати як єдність теоретичної та практичної підготовки студентів до здійснення майбутньої педагогічної діяльності.
На реалізацію означених умов і спрямовані курси «Методика навчання української мови в початковій школі» та «Методика навчання іноземної мови в початковій школі з практикумом» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (викладачка Крістіна Петрик).
Завдяки творчому поєднанню формальної та неформальної освіти викладачці вдалося трансформувати інтереси та потреби здобувачів вищої освіти в гнучку та адаптовану форму навчання,яка ґрунтувалася на трьох засадах: «вчитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «вчитися взаємодіяти» – передбачала роботу в групах або командах; «вчитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання.
Майбутні учителі початкової школи дійшли висновку, що комунікативна компетентність відображає спроможність ефективно здійснювати освітню діяльність, творчо реалізувати набутий теоретичний і практичний досвід під час проходження виробничої практики, залучати інноваційні технології навчання, що є підтвердженням неперервного професійного й особистісного саморозвитку впродовж життя.
Тож насправді, неформальна освіта – це можливості. Можливості для самовдосконалення, самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку мотивації та натхнення. А якщо можливості є, їх треба використовувати!

За матеріалами кафедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print