Успішний захист курсових робіт з сучасних систем освітніх галузей у початковій школі в онлайн форматі

«Наука ‒ це корінь і насіння.
Кожна зернинка наукової ідеї,
посіяна дослідником у родючий ґрунт експериментів, дослідів та досвіду проростає квіткою нового знання з міцним корінням істини…».

Український філософ,
богослов та письменник Феофан Прокопович

Зростання вимог до професійної підготовки випускників закладів вищої школи потребує їх активного залучення до науково-практичних досліджень. Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Бердянському державному педагогічному університеті спрямована на здобуття студентами теоретичних і практичних знань, набуття умінь та навичок за обраною освітньою програмою, що відповідає загальним засадам наукової методології та професійної діяльності, порядку формування компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру.
Важливою науково-освітньою компонентою під час навчання на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила Коваль) є написання здобувачами курсової роботи. Курсове дослідження – це досить складна форма самостійної творчої роботи студента, у процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює теоретичні знання та практичні вміння з обраної теми, підсумовує результати власної освітньої діяльності, обґрунтовує її модель та результативність, презентує інноваційні педагогічні методи, прийоми, технології та стратегії Нової української школи, набуває досвіду дослідницької, творчої, аналітичної роботи.
23 листопада 2022 р. на платформі ZOOM відбувся захист курсових робіт із сучасних систем освітніх галузей у початковій школі студентами групи с26ПО (Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Практична психологія), наукова керівниця – доцентка катедри початкової освіти Лариса Алєксєєва. Потрібно відзначити, що для здобувачів освіти курсова робота є засобом перевірки теоретичної та методичної підготовки як майбутніх учителів Нової української школи. Цей вид самостійної роботи бакалаврів констатує вміння працювати з літературою, вчить спостерігати, аналізувати, узагальнювати, порівнювати різні погляди, педагогічний та науковий досвід, чітко та логічно викладати свою думку, аргументувати свої позиції за допомогою конкретних фактів, вести науково-педагогічні дослідження під керівництвом наставника. Працюючи над написанням науково-дослідної роботи, молоді вчені дотримувалися культури академічної доброчесності, відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Бердянському державному педагогічному університеті».
Завідувачка катедри початкової освіти, професорка Алла Крамаренко, звернула увагу присутніх на тому, що курсові роботи оцінюються комісією як проміжні підсумки знань з окремих методик початкової освіти. Вони дозволяють оцінити здатність студентів самостійно проводити наукові дослідження, творчо мислити, систематизувати матеріали наукового та навчально-методичного характеру.
Заслухавши доповіді на захисті, члени комісії відзначили високий рівень теоретичних знань у бакалаврів з мовно-літературної освітньої галузі. На якість курсових робіт суттєво вплинуло використання практичного матеріалу. Представлені роботи відзначаються логічністю викладу, чіткою структурою, грамотністю, мають характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.
Члени комісії висловлюють щиру подяку здобувачам першого (бакалаврського) рівня за цікаві та змістовні доповіді на захисті, інноваційний підхід в осмисленні актуальних проблем у початковій школі, правильно оформлені підсумки науково-дослідної роботи, яскраві та оригінальні постери й презентації.
Особливо хотілося б відмітити найактивніших, найвідповідальніших студенток: Катерину Сапранкову, Марію Галушкову, Дар’ю Жученко, Марію Сукову, Єлизавету Вінярчик.
Вітаємо молодих науковців з успішним захистом курсових робіт і бажаємо подальших плідних звершень у наукових розвідках!!!

Лариса Алєксєєва,
доцентка катедри початкової освіти БДПУ

Світлини з архіву катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print